Predlog budžeta za 2022. „težak“ 5 milijardi, na javnoj raspravi 15 dana

Postavljeno: 30.11.2021

Javnom tribinom na koju (bar u našem slučaju), mediji nisu pozvani, Grad Kruševac je započeo javnu raspravu o nacrtu Odluke o budžetu grada za 2022. godinu. Javna rasprava će trajati do 3. decembra, ukupno 15 dana, a   građanima je, u kancelarijama Gradske uprave, na uvid stavljen deo nacrta koji sadrži prihode, rashode i plan investicija 

Na tribini kojoj su pretežno prisustvovali direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava gradonačelnica Jasmina Palurović predstavila je nacrt budžeta koji je, kako je rekla, u skladu sa uputstvom Ministarstva finansija, uvećan za 6,8 odsto u odnosu na ovogodišnji i okvirno će iznositi oko 5 milijardi dinara. U tekstu objavljenom na gradskom sajtu još se kaže da je taj iznos planiran na osnovu prihoda ostvarenih u ovoj godini. Podsetimo, nakon poslednjih promena, budžet za 2021. iznosi 4,918 milijardi.

U programskoj klasifikaciji budžeta, za 17 standardnih programa planiran je utrošak od oko 3,5 milijardi, najviše, oko 700 miliona, za finansiranje lokalne administracije.  Nešto više od 500 miliona predviđeno je za predškolsko vaspitanje, a sličan iznos planiran je i za komunalne usluge. Sledi Program 7 – organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura sa oko 327 miliona,  pa Program 11 – socijalna i dečija zaštita sa nešto više od 254 miliona dinara.

Na tribini je navedeno i da će u svim oblastima društvenih delatnosti biti povećana izdvajanja i to za: obrazovanje, zdravstvenu, socijalnu i dečju zaštitu, populacionu politiku, kulturu i informisanje, razvoj sporta i omladine.

Uz programski budžet građanima je na uvid stavljen i Plan investicija koji ukupno iznosi oko 1,25 milijardi dinara. Sadrži 64 stavke i, prema rečima gradonačelnice, pokazuje da je budžet za 2022. godinu investiciono orjentisan. 

Grad Kruševac će, rečeno je na pomenutoj tribini, i u narednom periodu nastaviti sa finansiranjem investicija iz lokalnog budžeta otpočetih tokom ove godine. Takođe se nastavlja sa eksproprijacijom zemljišta za Istočnu obilaznicu i deponiju u Srnju, kao jedne od najznačajnijih investicija.

U tu grupu spada i izgradnja saobraćajnica na Starom aerodromu, rekonstrukcija vodovodne mreže, ulica u gradu i selu, ulaganje u školske objekte, posebno područna odeljenja.

Nacrt budžeta će na javnoj raspravi biti 15 dana, do 3. decembra, što je, prema Zakonu o državnoj upravi, najkraći period za koji se ona može raspisati. U javnom pozivu navodi se da se uvid u tekst Nacrta može se izvršiti u kancelariji 59 Odeljenja za finansije Gradske uprave Grada Kruševca svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 časova gde se mogu dobiti bliže informacije lično ili na telefon 414-858. 

 Uvid u Plan investicija, pak, može se izvršiti u kancelariji 25 Odeljenja za investicije, privredu i zaštitu životne sredine takođe svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 časova gde se mogu dobiti bliže informacije lično ili na telefon 414-720. 

Primedbe, predlozi i sugestije se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Odeljenje za finansije i/ili Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kruševca, Gazimestanska br. 1, 37000 Kruševac ili na E-mail adrese: 

-Odeljenja za finansije: [email protected] sa naznakom „Primedbe na Nacrt Odluke o budžeta Grada Kruševca za 2022. godinu,   

-Odeljenja za investicije, privredu i zaštitu životne sredine: [email protected] „Primedbe na Plan investicija za 2022. godinu“.  

Nakon jaavne rasprave, predlog budžeta za 2022. godinu će se pred odbornicima naći krajem decembra.

N.B.


Nazivi programa

Kako u Programskoj klasifikaciji koja se građanima stavlja na uvid nema naziva programa, mi vam u nastavku teksta donosimo tabelu programa koji se finansiraju iz gradske kase:

Program 1 Stanovanje i prostorno planiranje

Program 2 Komunalna delatnost

Program 3 Lokalni ekonomski razvoj

Peogram 4 Razvoj turizma

Program 5 Poljoprivreda i ruralni razvoj

Program 6 Zaštita životne sredine

Program 7 Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura

Program 8 Predškolsko vaspitanje 

Program 9 Osnovno obrazovanje

Program 10 Srednje obrazovanje 

Program 11Socijalna i dečija zaštita

Program 12 Zdravstvena zaštita

Program 13 Razvoj kulture i informisanja

Program 14 Razvoj sporta i omladine

Program 15 Opšte usluge lokalne samouprave

Program 16 Politički sistem

Program 17 Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

Ostale vesti

back-to-top