Pred ratarima važan posao – setva kukuruza

Postavljeno: 06.04.2021

Najvažniji posao koji očekuje poljoprivrednike je setva kukuruza, a planirano je da u Rasinskom okrigu ta kultura bude posejana na 40.000 hektara. Poljoprivredni stručnjaci navode da trenutni uslovi za setvu nisu povoljni, te da je na našem području kukuruz najbolje sejati od 10. od 25. aprila, ukoliko vremenske prilike to dozvole

– Uslovi za setvu još uvek nisu optimalni jer su velike količine padavina u prethodnom periodu dovele do prevelike vlažnosti zemljišta. Temperatare vazduha su bile niže od prosečnih tako da je zemljište još uvek hladno i vlažno i nije povoljno za pripremu zemljišta i setvu – kaže za KruševacGrad savetodavka za ratarstvo u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi Radojka Nikolić.

Napominje da temperatura zemljišta treba da bude iznad 10 stepeni Celzijusa, vlažnost zemljišta takva da otisak obuće ne bude dubok već ravan, da noga ne propada, te da je optimalno vreme setve za naše uslove od 10. do 25. aprila. Hibride, takođe, treba pažljivo izabrati.

– Za najplodnija i duboka zemljišta i primenu pune agrotehnike treba sejati hibride FAO grupe zrenja 600 i 700. Oni su odlični za gajenje za berbu u klipu. Za zemljišta manje plodnosti, brdske terene i lošiju agrotehniku preporučuju se hibridi FAO grupe zrenja 400 i 500 koji su otporniji na sušu i visoke temperature, kraće su vegetacije, daju sigurnije prinose, brže otpuštaju vlagu iz zrna tako da se mogu gajiti za kombajniranje, odnosno berbu u zrnu – savetuje ona.

Dodaje da je preporuka da se, s obzirom na klimatske promene, visoke temperature i nedostatak padavina u julu i avgustu, ti hibridi obavezno nađu u setvenoj strukturi. Za pripremanje silaže treba sejati hibride koji su posebno selekcionisani za tu namenu.

– Ukoliko se zakasni sa setvom preporučujemo setvu hibrida FAO grupe zrenja 300, rane hibride, tolerantne na sušu, koji daju sigurne prinose. Preporuka je i da proizvođači seju hibride iz dve do tri različite grupe zrenja zbog sigurnijih prinosa i ranije berbe – napominje Radojka Nikolić.

J.B.

Ostale vesti

back-to-top