Pred odbornicima rebalans budžeta Grada Kruševca

Postavljeno: 07.07.2022

Odbornici Skupštine Grada će na zasedanju, zakazanom za 8. jul, razmatrati Odluku o rebalansu budžeta, kojom je predviđeno povećanje budžeta sa 5,19 milijardi na oko 5,5 milijardi dinara.

U obrazloženju Odluke o rebalansu budžeta navedeno je da su povećanje cena građevinskog materijala na tržištu, što je uticalo na promenu prioriteta finansiranja investicija te povećanje cena energenata, prevoza učenika i prevoza radnika osnovnih i srednjih škola i ostalih korisnika, razlozi za rebalans budžeta.

Odlukom o budžetu Kruševca za 2022. godinu ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci budžeta bili su utvrđeni u iznosu od 5,19 milijardi dinara. Ovako utvrđeni prihodi i primanja i rashodi uvećani su za oko 300 miliona dinara te sada budžet iznosi oko 5,5 milijardi dinara.

Prihodi su, između ostalog, uvećani zbog uplata od više ministarstava na ime različitih projekata,  potom zbog boljeg punjenja od određenih poreza, te jer su lokalnim samoupravama povećani transferi i ustupljeni određeni prihodi.

Prihodnu stranu budžeta, između ostalog, uvećale su: uplata Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za finansiranje adresnih tabli i tablica u iznosu od oko osam miliona dinara, Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima na ime PDV-a po privremenim situacijama za rekonstrukciju objekta OŠ „Vladislav Savić Jan“ u iznosu od više od pet miliona dinara, Ministarstva zaštite životne sredine za rekonstukciju kotlarnice u osnovnoj školi u Jasici od 5,5 miliona dinara. Takođe, za 105 miliona dinara je povećan iznos planiranog poreza na prihode od samostalnih delatnosti, koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, uveden je iznos pet miliona dinara za porez na prenos apsolutnih prava na upotrbljavanim motornim vozilima koji nije bio planiran Odlukom o budžetu, povećani su tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist gradova, za oko 49 miliona dinara.

Na rashodnoj strani je, na zahtev resornih odeljenja Gradske uprave, između ostalog, došlo do povećanja za komunalne delatnosti za oko 130 miliona dinara, a odnosi se, između ostalog, na redovno održavanje javne rasvete, zelenih površina, donaciju za uređenje prostora  „Cvet“ na Bagdali, održavanje javne higijene, izgradnju prihvatilišta i azila za pse…Povećan je, takođe, iznos koji se izdvaja za osnovno obrazovanje i vaspitanje, za skoro 60 miliona dinara, a povećanje se odnosi na funkcionisanje osnovnih škola (električna energija, energenti i prevoz učenika i radnika) te na projekat rekonstrukcije i parterno uređenje oko škole u Parunovcu.  Indirektnom korisniku PU Nata Veljković, davanja su povećana za 16,5 miliona dinara, a najveće povećanje se odnosi na prevoz radnika, otpremnine za odlazak u penziju, jednokratne novčane pomoći (po preporuci Vlade), za namirnice za pripremanje hrane te za projektnu dokumentaciju za vrtiće Golub mira i Labud.

Pred odbornicima će se, među 13 tačaka koje sutra treba da razmotre, naći i Predlog odluke o pristupanju izradi Plana razvoja Kruševca od 2023. do 2030. godine te Planovi detaljne regulacije Bagdale 4 i Pejtona 3.

J.B.

Ostale vesti

back-to-top