Praćenje objava pokazalo: Žene i mladi nedovoljno zastupljeni na portalima u Rasinskom okrugu

Postavljeno: 23.02.2022

-Rod i srodne teme su na ivici vidljivosti u online medijima Rasinskog okruga, a medijski prostor za mlade još je suženiji. Pozitivan iskorak u otvaranju medijskog prostora za mlade je rubrika Mladi u gradu, na portalu KruševacGrad – pokazuje Izveštaj kruševačkog Edukativnog centra, u okviru projekta “Rodni reflektor za mlade – lokalna akcija protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima”, koji ta oragnizacija sprovodi u partnerstvu sa portalom KrusevacPress. 

Izveštaj je sačinjen na osnovu pregleda objava na četiri portala iz Rasinskog okruga: KruševacGradu i portalima Radio-televizije Kruševac, Radio-televizije Trstenik i Radio-televizije Brus, tokom novembra. Tome je prethodilo mapiranje ovdašnjih medija.

Mapirali smo elektronske, štampane i internet medije, a potom u novembru u pomenuta četiri internet medija napravili pregled objava koje se odnose na rodnu ravnopravnost i mlade. Odlučili smo da pratimo objave na portalima jer podatak iz globalnog projekta medijskog monitoringa pokazuje da broj internet korisnika u Srbiji premašuje 75 odsto populacije. Izabrali smo da pregledamo objave u rubrici društvo, koja obuhvata širok spektar tema – kazala je, govoreći medijima o rezultatima, koordinatorka projekta Ana Tomić, iz Edukativnog centra.

Praćenje medijskih objava pokazalo je da su rod i srodne teme na ivici vidljivosti u online medijima u Rasinskom okrugu. Žena su prisutne, u proseku, u 29,5 odsto objava, a najzastupljenije su žene na javnim funkcijama.

Pregled je pokazao da se većina objava odnosi na dnevne aktuelnosti, a marginalan je prostor za teme u vezi sa rodnom (ne)ravnopravnošću, za šta razloge treba tražiti, između ostalog, u nedovoljnim kapacitetima ovih medija da se analitički bave pitanjima u ovom domenu – dodala je Tomićka.

Izveštaj pokazuje da, kada je reč o pojedinačnim medijima, zastupljenost žena varira od oko 22 odsto do nešto više od 42 odsto, koliko je bilo na portalu KruševacGrad.

Takođe, u ovom periodu se izdvaja se 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kada su u medijskim objavama većinski prisutne predstavnice organizacija civilnog društva.

Za mlade, grupu koja je takođe u riziku od isključivanja, pokazalo se da je medijski prostor još suženiji.

Kada su teme od važnosti za mlade prisutne u medijskim sadržajima, mlade osobe su retko glavni akteri, dok se znatno češće o njima posredno govori/piše. U pogledu otvaranja medijskog prostora za mlade, pozitivan je iskorak – pružanje prilike mladima u lokalnoj zajednici, da neposredno izraze svoje stavove, potrebe i interesovanja u rubrici „Mladi u gradu“ na portalu KruševacGrad – navela je Tomićka, koja je sačinila Izveštaj.

Primetan je, kako dodala, progres u primeni rodno osetljivog jezika u pregledanim medijskim sadržajima, ali se beleži i niz odstupanja. Podsetila je da Zakon o rodnoj ravnopravnosti precizira, da su sredstva javnog informisanja dužna da, prilikom izveštavanja, koriste rodno osetljiv jezik. Ta odredba Zakona trebalo bi da počne da se primenjuje 2024. godine, što ostavlja dodatni prostor za unapređenje rodne senzitivizacije jezika u medijima.

O pomenutim pokazateljima, te o aktivnostima koje bi trebalo preduzeti kako bi se situacija poboljšala nosioci projekta su na konsultativnom sastanku razgovarali najpre sa predstavnicima medija. Plan je da se sastanu sa ostalim relevantnim lokalnim akterima.

Planirano je da u nastavku projekta budu organizovane info sesije za mlade, o rodnim stereotipima u medijima i delovanju na njihovom suzbijanju. Do kraja marta se sprovodi informaciono-komunikaciona kampanja „Jednakost je priRODNA“.

Takođe, KrusevacPress, u sklopu projekta, kroz istraživačke tekstove osvetljava problem rodnih stereotipa i seksizma u medijima iz različitih uglova. To čini uključujući mlade, u okviru formirane omladinske redakcije.

Projekat “Rodni reflektor za mlade – lokalna akcija protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima” realizuju partnerski Edukativni centar i KruševacPress od oktobra 2021. do kraja marta 2022. godine, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“. Rad Edukativnog centra, u sklopu tog programa, podržava Švedska.

J.B.

 

 

Ostale vesti

back-to-top