Povodom Zakona o socijalnom preduzetništvu – važno je da pomoć stigne u prave ruke!

Postavljeno: 16.02.2022

– Država i lokalne samouprave bi trebalo da razmotre mogućnosti koje imaju na raspolaganju za podršku socijalnim preduzetnicima, zbog očigledne koristi koje ovo društvo ima od njihovog poslovanja. Smatram da treba da pomognu razvoj socijalnog preduzetništva ali i da vode računa da ta pomoć stigne u prave ruke –kaže Nenad Krstić, predsednik „Evrokontakta“, udruženja koje je učestvovalo u kreiranju Zakona o socijalnom preduzetništvu.

Komentraišući Zakon o socijalnom preduzetništvu, Krstić kaže da je veoma važno što je ovaj zakon usvojen jer postoji velika potreba za ovim vidom poslovanja iako, kako navodi, mnogi možda nisu ni svesni toga. 

-Da podsetim, socijalno preduzetništvo je usmereno ka rešavanju društvenih problema, u cilju povećanja socijalne kohezije i razvoja društva putem poslovanja i nije primarno okrenuto isključivo ka stvaranju profita. Zakon pre svega definiše uslove za sticanje statusa socijalnog preduzetništva, što je veoma važno jer bi trebalo da se zna ko posluje po principima socijalnog preduzetništva, a ko ne kaže on.

Navodi da bi država i lokalne samouprave trebalo da razmotre mogućnosti koje imaju na raspolaganju za podršku socijalnim preduzetnicima, zbog očigledne koristi koje ovo društvo ima od njihovog poslovanja.

-Smatram da kako država, tako i lokalne samouprave treba da pomognu razvoj socijalnog preduzetništva ali i da vode računa da ta pomoć stigne u prave ruke ističe Krstić.

Na pitanje koliko u Kruševcu ima preduzetnika koje bi zakon mogao da „prepozna“, Krstić kaže da je dosadašnje “prebrojavanje“ socijalnih preduzetnika u našem gradu bilo na bazi ličnih poznanstava i informacija o tome kako ko posluje, bez utvrđenih kriterijuma.

– Uglavnom su se socijalnim preduzetnicima smatrala udruženja građana koja se bave određenim društveno marginalizovanim grupama, a u svom radu su kreirali ponudu određenih usluga i proizvoda namenjenih tržištu, od čije prodaje su finansirali aktivnosti udruženja i pomoć svojim članovima. Pre tri meseca smo organizovali Mini sajam socijalnog preduzetništva u Kruševcu na kome je bilo sedam izlagača, ali mogu slobodno da procenim da ima mnogo više, samo ih mi ne poznajemo  kaže naš sagovornik, naglašavajući da se nada da će Zakon podstaći dalji razvoj socijalnog preduzetništva i usmeriti pažnju zajednice na ovaj vid poslovanja.

Podsećamo, Zakon o socijalnom preduzetništvu, usvojen 4. februara u Skupštini Srbije. Kako je saopštila Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), jedno je od najnaprednijih zakonskih rešenja za sektor socijalnog preduzetništva u Evropi i prvi put u Srbiji postavlja pravni okvir za sektor u kojem posluje oko 500 preduzeća.

D.P.


Udruženja građana za podršku evrointegracijama “Evrokontakt

Skoro pet godina veoma aktivno bavi promocijom socijalnog preduzetništva. Učestvovalili su u tri projekta koji su se bavili ovom temom, izradili promotivno-edukativni materijal o socijalnom preduzetništvu, a kao neka vrsta priznanja za sve navedeno usledio je  poziv od Koalicije za razvoj solidarne ekonomije za učešće u radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu. 

-Tokom 2019. godine zajedničkim radom predstavnika nekoliko udruženja koja se mogu smatrati pionirima socijalnog preduzetništva u Srbiji (Evropski pokret u Srbiji, Smart kolektiv, Gradjanske inicijative i dr.) i NALED-a, u saradnji sa Kabenetom premijerke i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i u organizaciji GIZ-a napravili smo Nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu i prosledili ga Ministarstvu, koje je trebalo da ga uputi na Vladu. Međutim, iako je od strane zvaničnika bilo najavljeno usvajanje Zakona do kraja 2019. godine, do toga nije došlo iz nama nepoznatih razloga. Zakon o socijalnom preduzetništvu koji je Narodna skupština RS pre nekoliko dana se zasniva na Nacrtu zakona koji smo mi tada izradili kaže Nenad Krstić.

 

 

Ostale vesti

back-to-top