Poslodavci se prijavljuju za program Moja prva plata

Postavljeno: 24.08.2022

Poslodavci koji žele da učestvuju u programu Moja prva plata za to mogu da se prijave do 22. septembra, a to mogu da učine na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. To je navedeno u Javnom pozivu za učestvovanje u ovom programu, koji je objavila Nacionalna služba za zapošljavanje

Program se, kako je objašnjeno, odvija u četiri faze. Nakon prve faze, u okviru koje poslodavci do 22. septembra prijavljuju potrebe za radnicima, uslediće priod, od 3. do 31. oktobra, tokom koga se prijavljuju nezaposleni, takođe na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Treća faza odnosi se na izbor kandidata od strane poslodavaca. Poslodavci će imati mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata od samog početka njihovog prijavljivanja, a povezivanje (konačan izbor) kandidata će poslodavci iz privatnog sektora obaviti od 1. do 15. novembra, a poslodavci iz javnog sektora od 16. do 30. novembra – navedeno je u javnom pozivu.

U roku od 15 dana od dana konačnog izbora kandidata, na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs biće objavljena lista oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.

Poslednjoj fazi programa potpisuje se trojni ugovor između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata, dok je početak sprovođenja programa u roku od 15 dana od dana formiranja liste oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.

Za ovu godinu je, kako je saopšteno, planirano da se u program „Moja prva plata“ uključi do 10.000 mladih u Srbiji, starosti do 30 godina, sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva.

Program će se sprovoditi kod poslodavca, u privatnom i javnom sektoru, u trajanju od 9 meseci, a realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa. Tokom trajanja programa,  NSZ će msečno isplaćivati mladima sa srednjim obrazovanjem 25 hiljada dinara, a onima sa visokim obrazovanjem 30 hiljada dinara, uz uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca, u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad, kako bi na taj način povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje – navode u NSZ.

Javni poziv za ovogodišnji program „Moja prva plata“ i sve informacije o programu nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje (www.nsz.gov.rs), kao i sajtu Moja prva plata (www.mojaprvaplata.gov.rs).

J.B.

Ostale vesti

back-to-top