Ponude za koncesiju za „Apoteku Kruševac“ do 15. januara

Postavljeno: 06.12.2019

Ponude mogu da podnesu oni koji su tokom poslednje tri poslovne godine imali godišnji promet od više od 850 miliona dinara. Obavezni su da ponude posao za 75 sadašnjih radnika, da im ne smanjuju plate i da ih na poslu zadrže tokom  naredne dve godine

Grad Kruševac je objavio javni poziv za davanje koncesije za Zdravstvenu ustanovu „Apoteka Kruševac“. Reč je o koncesiji koja podrazumeva da privatni partner u objektima ovdašnje „Apoteke“, na području Rasinskog okruga, u narednih 15 godina obavlja farmaceutsku delatnost. Odluku o pokretanju tog postupka u septembru je donela Skupština Grada, nakon višegodišnje krize u kojoj se ta zadravstvena ustanova nalazi uz obrazloženje da će se tako obezbediti kvalitatna farmaceutska usluga te namiti dugovanja. Ona su, prema tadašnjim podacima, oko 350 miliona dinara, a obaveza su Grada. 

U javnom pozivu je navedeno da će u okviru koncesije privatnom partneru na korišćenje biti dato 27 objekata. Predviđeno je da koncesionar ponudi zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme za najmanje 75 zaposlenih u „Apoteci Kruševac“ te zaradu koja nije niža od one koju su imali u septembru ove godine. Tokom dve godine neće moći da ih proglasi tehnološkim viškom. Navedeno je da će privatni partner biti obavezan da obavlja farmaceutsku delatnost u svim objektima, s tim što je u pojedinima može obavljati u smanjenom obimu, na primer, samo danima kada u tom mestu radi lekar opšte prakse. Koncesionar će morati sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje da zaključi ugovor o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.  

Odredbama javnog poziva je predviđeno da će Koncesionar plaćati  inicijalnu koncesionu naknadu, za koju ponuda ne može da bude manja od milion evra, te godišnju koncesionu naknadu koja ne može da bude niža od 35 hiljada evra. Zainteresovani ponude podnose do 15. janura. Ponuđač treba da je u svakoj od prethodne tri poslovne godine ostvario prihod od prodaje dobara i usluga od minimum 850 miliona dinara te da na dan podnošenja ponude, u radnom odnosu ili po drugom osnovu, ima radno angažovano najmanje 65 lica. Zaposleni u „Apoteci“, njih nešto manje od sto, trenutno primaju februarsku platu. 

J.B. 

Ostale vesti

back-to-top