Pojačana kontrola jaja od 28. januara

Postavljeno: 18.01.2020

Veterinarska inspekcija će od 28. januara krenuti sa pojačanom kontrolom konzumnih jaja u objektima za promet na malo i zelenim pijacama. Kontrolisaće se, pre svega,  poštovanje novog Pravilnika o kvalitetu jaja koji je na snagu stupio 1. januara ove godine

Iako je Pravilnik o kvalitetu jaja već stupio na snagu, sačekaće se da kroz promet prođu sva jaja iz prethodne godine, koja zbog roka upotrebe najduže mogu da se zadrže u prodaji do 28. januara. 

Prema novom Pravilniku, svako svako jaje koje se nađe u prodaji, moraće da sadrži datum pakovanja i rok trajanja jaja, klasu  i težinsku grupu, naziv i adresu proizvođača, veterinarski kontrolni broj za pakovanje jaja, način uzgoja koka nosilja, te informacije za potrošače o pravilnom čuvanju konzumnih jaja.

Na jajima se od sada mogu naći samo dve klase kvaliteta-  klasa A u koju spadaju sveža jaja stara do 28 dana i čuvaju se na temperaturi do pet stepeni i klasa B , namenjena industrijskoj proizvodnji, prehrambenoj ili neprehrambenoj industriji. Kod na jajetu  od sada mora da sadrži i broj koji označava način uzgoja koka nosilja, a novi Parvilnik predviđa i oznake za težinu jaja. 

Jaja koja se u prodaji budu našla od 28. januara a  nemaju oznake koje predviđene novim Pravilnikom o kvalitetu jaja, biće povučena iz prodaje. D.P.

Ostale vesti

back-to-top