Podrška povratnicima i ugroženom stanovništvu

Postavljeno: 13.02.2023

Partnerski ugovori na projektu “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“, čiji je nosilac ASB, a glavni implementator IDC -Inicijativa za razvoj i saradnju, potpisani su između IDC i Grada Kruševca. Od ukupno 145.300 evra, kolika je vrednost projekta, Grad će obezbediti 15.000 evra.

Kroz projekat koji će trajti narednih 15 meseci, planirana je podrška povratničkoj populaciji kao i lokalno ranjivom stanovništvu, u vidu biznis obuka i savetovanja, dodele opreme za pokretanje sopstvenog posla, stručne obrazovne obuke ( prekvalifikacije i dokvalifikacije ), razvoja saradnje sa firmama u cilju otvaranja novih radnih mesta za korisnike projekta, te psihosocijalne podrške kroz savetovališta i radionice za decu i mlade.

Projekat obuhvata i obuke i jačanje kapaciteta lokalnih aktera u socijalnoj zaštiti, te grantove za partnerske projekte u okviru lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

Takođe, u planu je i otvaranje Dobrosusedskog kluba Kruševac, koji će uključiti više od 100 inkluzivnih radionica, pružanje podrške za pokretanje sopstvenog posla, kao i firmama.

Menadžer projekta Igor Kojičić kazao je ključni cilj projekta doprinos održivoj (re)integraciji povratnika i lokalno ugroženog stanovništva u centralnoj i južnoj Srbiji, kroz mere ekonomskog osnaživanja, psiho socijalne podrške, te jačanje institucionalnih kapaciteta za inkluziju.

Grantovi od po 3.000 evra za samozapošljavanje su bespovratni, a za novo radno mesto kompanije dobijaju po 3.750.

Projekat “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ finansiran je sredstvima Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne republike Nemačke BMZ. Sprovodi se u Rasinskom, Pirotskom i Raškom okrugu, a planiran rok za završetak je april 2024. godine.

D.P.

Foto: krusevac.ls.gov.rs

Ostale vesti

back-to-top