Počinju dodatna merenja, hoćemo li konačno znati kakav vazduh udišemo?

Postavljeno: 23.06.2022

Dosadašnja merenja zagađenosti vazduha pokazuju da Kruševac pripada prvoj kategoriji, odnosno, da je vazduh čist ili neznatno zagađen. Ovo, međutim, nisu precizni pokazatelji, a realniju sliku o tome kakav vazduh zaista udišemo imaćemo nakon što počne najavljeno merenje koncentracije PM čestica u vazduhu.

U Kruševcu se godinama vrše razna merenja kvaliteta vazduha, ali ne i koncentarcija PM10 i PM2,5 čestica. Reč je o sitnim česticama koje su sastavni deo prašine, predstavljaju smešu dima, čađi i kiseline, uz teške metale poput nikla, arsena i olova, te kao takve, mogu da izazovu ozbiljne bolesti pluća, u nekim slučajevima i srčani ili moždani udar.

U Gradskoj upravi, odnosno Službi za zaštitu životne sredine, objašnjavaju da se PM čestice nalaze  u vazduhu svuda oko nas i da mogu biti prirodnog porekla, kao posledica spontanih prirodnih šumskih požara, vulkanskih erupcija i slično, ili  antropogenog porekla, kao posledica kombinovanog uticaja grejanja, saobraćaja i industrije.

Kako bi se utvrdilo kolika je koncentracija ovih čestica na teritoriji Kruševca, donet je Kratkoročni akcioni plan koji predviđa kontinuirano praćenje ovih parametara.

-Ovo se odnosi na one čestice koje nastaju kao posledica kombinovanog uticaja grejanja, saobraćaja i industrije, što je slučaj u većini gradova u Srbiji, pa i u Kruševcu – kažu u toj Službi, uz napomenu da treba imati u vidu da i položaj našeg grada nepovoljno utiče na kvalitet vazduha.

Inače, rezultati dosadašnjih merenja koje u radi ovdašnji Zavod za javno zdravlje, pokazuju da je u zimskim mesecima na teritoriji Kruševca koncentarcija čađi značajno povećana na više lokacija, na nekim mestima i do četiri puta veća od graničnih. Kako čađ najčešće nastaje kao posledica nepotpunog sagorevanja goriva koja sadrže ugljenik (drvo, ugalj…) uzrok ovog zagađenja su najverovatnije individualna ložišta, pa su i očekivanja da će ovaj problem biti delimično rešen gasifikacijom na kojoj se intenzivno radi.

Za razliku od ranijeg perioda, kada smo imali jaku industriju, već duže vreme daleko ispod graničnih vrednosti su koncentracije azota i sumpor dioksida. Podatke o koncentraciji mešavine dima, prašine i čađi – PM10, kao i suspendovanih čestica PM2,5, Kruševac do sada nije imao.

Da li je neprijatan miris koji se već duže vreme širi gradom u večernjim i ranim jutranjim satima, nešto što bi trebalo da nas ozbiljno zabrine, znaćemo verovatno nakon prvih rezultata merenja koncentarcije PM 10 i PM 2,5 čestica u vazduhu. Ukoliko se pokaže da ipak imamo zagađivače koji ozbiljno narušavaju naše zdravlje, nadamo se da će Grad preduzeti sve neophodne mere kako bi naši sugrađani udisali čist vazduh.

Inače, sa merenjem koncentracije PM 10 i PM čestica u vazduhu, počeće se nakon sprovođenja postupka javne nabavke i potpisivanja ugovora sa ovlašćenim licem.

D.P.

 

 

 

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

back-to-top