Počela Skupština: Izmene u odborničkom sastavu i dodavanje tačaka po hitnom postupku

Postavljeno: 25.12.2020

Peta sednica gradskog parlamenta se, kao i prethodna, zbog epidemiološke situacije, održava u zgradi bioskopa Kruševac. Počela je utvrđivanjem prestanka mandata odbornicima  Bobanu Kostiću i Nenadu Mitroviću, kao i dodavanjem tri nove tačke koje su u dnevni red uvrštene po hitnom postupku

Izmenama u odborničkom sastavu započet je rad gradskog parlamenta u Kruševcu po tačkama dnevnog reda. Umesto Bobana Kostića i Nenada Mitrovića iz odborničke grupe „Aleksandar Vučić za našu decu“ koji su podneli ostavke na odborničku funkciju, mandati su dodeljeni  Milošu Dimiću i Ani Miljković koji su dali i svečanu izjavu. 

Pre toga, u dnevni red današnje skupštine po hitnom postupku uvrštene su tri tačke: Predlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt javnog aneksa 1 Ugovora o koncesiji za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji Rasinskog okruga, Predlog PDR proširenja Novog groblja i  Predlog odluke o izradi PDR tehnogradnja – građevinska operativa u Globoderu.

Hirnost postupka obrazložena je potrebom obezbeđivanja adekvatnog prostora za obavljanje farmaceutske delatnosti  i bržeg i iefikasnijegrešavanja pitanja iz oblasti nadležnosti grada u delu prostornog planiranja. 

Predsednik Skupštine, Predrag Vukićević obavestio je članove parlamenta i o inicijativi odbornika DSS-a, Saše Anđelkovića, Marije Janićijević i Srđana Lazića za sazivanje vanredne sednice koja bi se bavila aktuelnom situacijom u gradu u vezi sa Kovid pandemijom. Sednicu, kaže,  nije sazvao,  jer  inicijativu nije podržala jedna trećina odbornika. 

Vukićević je dodao i da su ga odbornici koji su odborničke mandate dobili kao deo predizbornog Pokreta Metla obavestili da Metla više ne postoji, te da će  ubuduće u Skupštini nastupati kao odbornici DSS-a.

Potom je pročitao pismo pukovnika Duška Šljivančanina koji se u ime 125 motorizovane brigade i 53 graničnog bataljona, „kao ratni komandant koji je odsudno branio granicu u rejonu karaula Košare i Morina“  zahvaljuje što je u okviru Kovid bolnice obnovili spomen obeležje palim borcima, braniocima otadžbine iz 1998. i 1999. godine.

Vukićević se, u ime odbornika, zahvalio KCK koji je ustupio salu bioskopa KŠ i zdravstvenim institucijama za napore koje ulažu u llečenju ogbolelih od Kovida. 

Inače, odbornici danas razmatraju blizu 69 tačaka dnevnog reda, među kojima su i usvajanje budžeta io Programa razvoja za 2021. Godinu, programi rada javnih preduzeća i ustanova, te više od deset planova dgeneralne i detaljne regulacije za različita gradska područja, uključujući i PGR izletišta Jastrebac.  

Osim toga, odbornici će odlučivati i o lokalnim akcionim planovima zapošljavanja i socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, programima uređenja i otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta u svojini grada, lokalnim komunalnim taksama, kadrovskom planu Gradske uprave i drugih gradskih organa, a usvojiće i Deklaraciju o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima, koja je deo projekta reforme javne uprave koji podržava Evropska unija  i Savet Evrope. 

N.B.

 

Ostale vesti

back-to-top