Počela podela penzionerskih kartica u Rasinskom okrugu

Postavljeno: 05.09.2018

Penzioneri sa teritorije grada Kruševca i opština Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Ćićevac i Trstenik od danas mogu da preuzmu svoje penzionerske kartice u filijali Fond PIO Kruševac, odnosno, u ispostavama ovdašnje Filijale. Karticu koja će zameniti penzioni ček prilikom dokazivanja statusa, a radi ostvarivanja određenih pogodnosti, penzioneri će moći da preuzmi radnim danima , od 8 do 15 časova

Penzioneri Kruševca svoje kartice mogu preuzeti u Filijali RF PIO Kruševac, u kancelariji broj 14, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, u istom periodu i u ispostavama  Filijale u Aleksandrovcu, Brusu i Trsteniku. Na teritoriji opštine Varvarin kartice će biti dostupne za preuzimanje od utorka do četvrtka u periodu od 8 do 15 časova, dok će penzioneri iz Ćićevca svoje kartice moći da preuzmu ponedeljkom i petkom, u istom vremenskom periodu.

Penzionerske kartice Fonda PIO namenjene su svim penzionerima, bez obzira na  visinu i vrstu penzije koju koriste (starosna, porodična ili invalidska). Da bi se kartica preuzela, neophodan je identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš), a prilikom dolaska po karticu, penzioner, roditelj, staratelj ili hranitelj trebalo bi da ponesu i poslednji penzioni ček, odnosno, izveštaj korisnika iz banke.

Ove kartice su , kako su ranije objasnili u PIO Fondu, dokument koji će omogućiti penzionerima da dokažu svoj status, a da pri tome ne moraju da pokazuju ček od penzije ili rešenje o ostvarenom pravu, što je posebno važno ako se ima u vidu da oba dokumenta sadrže lične podatke koji se mogu zloupotrebiti.

Za razliku od izveštaja o penziji koji se u bankama naplaćuje, penzionerska kartica je besplatna za sve korisnike, s tim da je važno napomenuti da se sa penzionerskim karticama ne ukidaju penzioni čekovi. Naime, penzionerska kartica je dokument koji omogućava dokazivanje statusa penzionera, gde oni više neće morati da dolaze u Fond PIO po potvrde da su penzioneri, a  radi izdavanja viza, ostvarivanja popusta u gradskom saobraćaju, popusta u trgovini i ostalih pogodnosti koje im status penzionera obezbeđuje.

Za postojeće penzionere, penzionerske kartice će se izrađivati i uručivati sukcesivno, dok će ih budući penzioneri dobijati odamah po dobijanju rešenja i isplate prve penzije. Uz karticu, svaki penzioner će dobiti i obaveštenje od Fonda vezano za njenu namenu.

S obzirom na to da u Srbiji trenutno ima oko 1.750.000 penzionera, nije izvodljivo da se sve kartice personalizuju i podele istovremeno svim penzionerima. Proces preuzimanja nije vremenski ograničen, pa će svako svoju karticu moći da ih preuzme onda kada mu to bude odgovaralo.

U Rasinkom okrugu pravo na penzionersku karticu trenutno ima 57.650 penzionera, koliko ih je u ovom trenutku na ovom području, od čega 31.000 na teritoriji grada Kruševca.

Ostale vesti

back-to-top