Peščanik: Tokom pandemije najugroženiji Romi, deca, invalidi i starija lica

Postavljeno: 28.04.2022

Istraživanje koje je tokom 2021. godine sprovelo Udruženje žena Peščanik, u saradnji sa ženskim grupama i Mrežom žena Rasinskog okruga, pokazalo je da su tokom pandemije najugroženiji bili Romi i Romkinje, deca, građani i građanke sa invaliditetom, siromašni i žene starije od 65 godina

Lična sigurnost i bezbednost građanki i građana tokom pandemije virusa korona tema je istraživanja koje je sproveo Peščanik, a obuhvaćeno je 220 žena iz seoskih i prigradskih naselja u Okrugu, među kojima i 29 žena sa invaliditetom i 31 Romkinja.

Istraživanje je pokazalo da žene smatraju da usluge koje obezbeđuje država, odnosno lokalne samouprave, tokom pandemije virusa korona, nisu bile podjednako dostupne svim građanima i građankama.

Ispitanice su mišljenja da su javne službe (socijalna zaštita, policija, zdravstveni centri, škole, javni prevoz) bile neorganizovane i da se za to tražio izgovor u samoj krizi izazvanoj pandemijom, iako, kako su navele, ni u redovnim okolnostima te službe ne funkcionišu u skladu sa potrebama građanki i građana.

Ispitanice su mišljenja i da je mnogo usluga nedostajalo jer su, kako su navele,  institucije radile smanjenim kapacitetom. Smatraju da nije bilo nikoga u lokalnoj zajednici ko bi prepoznao potrebe žena, posebno osetljivih grupa. Pomoć i podrška je nedostajala upravo najugroženijima.

Prema oceni isputanica, najteža situacija bila je u zdravstvu koje, prema njihovom mišljenju, ne zadovoljava potrebe građana i građanki ni inače. Naime, u selima su zdravstvene ambulante zatvorene još pre korone, što je osobama koji žive na selu otežalo dostupnost i pristupačnost zdravstvene zaštite, posebno ako se ima u vidu da tokom vanrednog stanja nije funkcionisao ni  javni prevoz.

Zdravstvena zaštita je tokom pandemije bila usmerena na kovid pacijente i pacijentkinje, a zdravstvene kontrole i specijalistički pregledi, kada je reč o drugim bolestima, većinom su bili nedostupni i odlagani.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Glasnije za osnovna prava“, koji je podržao Balkan Trust Fond za demokratiju, a kompletni rezultati istraživanja o bezbednosti građanki i građana tokom pandemije virusa korona dostupni su na sajtu Udruženja žena Peščanik: https://udruzenjepescanik.org/izvestaji/licna-sigurnost-i-bezbednost-gradjanki-i-gradjana-u-rasinskom-okrugu-tokom-pandemije-virusa-korona/.

Ostale vesti

back-to-top