Pasoš kompetencije – prilika za novi posao

Postavljeno: 07.03.2018

U kruševačkoj Gradskoj upravi danas su predstavljene aktivnosti na uvođenju pasoša kompetencije, instrumenta za validiranje znanja i veština stečenih kroz neformalno obrazovanje i informalno ulčenje. Cilj projketa je da se smanji nezaposlenost i poboljša kvalitet života građana

Uvođenje Pasoša kompetencija deo je projekta “Stvaranje prilika za zapošljavanje ugroženih grupa kroz poboljšanje opštinskih usluga”, kroz koji Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) pruža podršku Srbiji i zemljama Jugoistočne Evrope u nastojanjima da se smanji nezaposlenost i poboljšaju ekonomski uslovi života građana.

– Radimo na uvođenju jednog novog instrumenta koji se koristi kao pomoć u povećanju zapošljivosti teško ugroženih kategorija stanovništva, a sprovodimo ga u saradnji sa lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva. Kruševac je jedan od gradova koji učestvuje u realizaciji ovog programa i ono što pokušavamo je da u saradnji  sa lokalnim insitutcijama, Gradskom upravom, filijalom Nacionalne službe zapošljavanja i Centrom za socijlani rad, uspostavimo saradnju i da vidimo kako ovaj pasoš kompetencije može da pomogne u povećanju zapošljivosti marginalizovanih kategorija stanovnika, pre svega pripadnika romske populacije, povratnika i socijalno ugroženih kategorija –rekao je Zoran Jakovljev, projektni menadžer GIZ.

Pasoš kompetencije je, kako je objasnio Jakovljev, alat za validaciju znanja i veština stečenih ne samo prilikom formalnog obrazovanja, kroz sistem školstva, već i ono što smo naučili neformalno.

– Obično nismo svesni svih sposobnosti i znanja koja imamo i kroz ovaj proces, gde se sa sertifikovanim savetnikom prolazi pratično kroz ceo nečiji život i životna polja delovanja, kao što je hobi, poslovi koji se obavljaju u porodici i slično, utvrđuje se šta neko tačno zna da radi. Na taj način korisnici praktično bivaju osnaženi jer postaju svesni činjenice da mogu mnogo više od onoga što obično misle, a što im pomaže da ojačaju na tržištu rada– rekao je on.

Prema njegovim rečima, Kruševac ima tri sertifikovane savetnice koje je delegiralo Udruženje “Treehouse”, a cilj je da u narednih godinu dana one urade najmanje po 25 savetnika sa svojim korisnicima, pre svega predstavnicima romske populacije.

– Ideja je da se ne zaustavimo na tih 75 korisnika u Kruševcu, već da u narednim fazama ovaj instrument bude podržan i kroz lokalne akcione planove, da se negde reflektuje u budžetu Grada, te da se sredstva i na taj način izdvajaju kako bi se ugroženim kategorijama pomoglo da pronađu posao – rekao je Jakovljev.

Ivana Stevanović Hempfling iz Udruženja “Treehouse” rekla je da je uloga tog udruženja da implementira ovaj instrument u Kruševcu, te da se poveže sa svim važnim i relevantnim institucijama na nivou Grada, kako bi pre svega mogli da razumemo kako instrument funkcioniše ali i da mu nađemo konkretnu i održivu primenu.

Podsetila je da je instrument došao iz Nemačke, da se  sprovodi u devet gradova u Srbiji, da trenutno postoji 17 sertifikovanih savetnika, te da će do polovine 2019.godine, do kada je planirano da ovaj projekat traje, rezulat samog proejkta biti 45o savetovanih osoba.

– Memorandum o saradnji  potpisan je sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, idemo dalje i videćemo koja su to ministrstva sa kojima bi takođe trebalo da se vrše pregovori kada je u pitanju validacija neformalnog i informalnog znanja – kazala je Stevanović Hempfling, dodajući da je u  pripremi i Nacrt zakona o priznavanju neformalnog i informalnog iskustva i obrazovanja koje su ljudi sticali tokom života.

Ostale vesti

back-to-top