Otvoren poziv za učešće u Programu standardizovane usluge monitoringa

Postavljeno: 05.05.2023

Razvojna agencija Srbije raspisala je Javni poziv za učešće u „Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2023. godini“, koji će biti otvoren do 26. maja.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice – mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta (od 25 do 50 sati po korisniku).

U okviru mentoriga može se dobiti pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP, za implementaciju razvojnih aktivnosti/planova/projekata, zatim pomoć u pronalaženju poslovnih partnera i unapređenju procesa upravljanja proizvodnjom, kao i pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija.

Monitoringom se stiče i podržak kroz uvođenje KAIZEN metoda i alata kao i u unapređenju marketinga preduzeća, a on podrazumeva i konsalting, savetovanje/koučing, obuku i upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

Pravo na učešće u Programu imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre 10. aprila 2020. godine. Zatim oni koji obavljaju delatnost u okviru oblasti jednog od sektora prerađivačke industrije i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike. Oni koji su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa i koji su u većinskom privatnom vlasništvu.

Više informacija možete naći na sajtu Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga: www.arrro.rs

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom Agenciji za regionalni razvoj Rasinskog okruga, Trg kosovskih junaka 6 V sprat u Kruševcu, sa naznakom: Prijava za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2023. godini.

Inače, „Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2023. godini“, je sastavni deo programa RAS i Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA „Osnaživanje i dalje uspostavljanje usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“ sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike.

Ostale vesti

back-to-top