Obuka lica za zaštitu podataka o ličnosti

Postavljeno: 20.04.2023

U Skupštinskoj sali Grada Kruševca, danas je održana obuka lica za zaštitu podataka o ličnosti za sprovođenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Veoma posećenoj obuci prisustvovala su ovlašćena lica iz Gradske uprave, kao i javnih preduzeća i ustanova sa područja grada.

Goste je pozdravila načelnik Gradske uprave Vesna Anđelić. Ona se zahvalila organizatorima, Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, što su odabrali Kruševac kao jednu od 15 JLS gde se održavaju terenske obuke lica.

Cilj obuke je bio da se lica za zaštitu podataka o ličnosti ili lica koje odrede rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti  upoznaju sa aktuelnim zakonskim rešenjima (u Evropskoj Uniji i Republici Srbiji) i osposobe za pravilnu primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Obuku su sproveli predstavnici Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, uz podršku multi-donatorskog projekta „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA) finansiranog od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), za čiju implementaciju je zadužen Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Značaj zaštite ličnih podataka, pristanak na njihovu obradu, svrha zakonite i opravdane obrade i prenosa, kao i utvrđivanje javnog i legitimnog interesa za obradu, samo su neke od tema u žiži interesovanja javnosti.

Terenske obuke, koje se u sklopu projektne podrške realizuju u 15 odabranih jedinica lokalne samouprave, posebno su značajne za podizanje kapaciteta zaštite podataka o ličnosti. Pored obuka, u toku je i organizacija panel diskusija na temu zaštite ličnih podataka, takođe u odabranim jedinicama lokalne samouprave, a koje za cilj pre svega imaju podizanje svesti šire javnosti i informisanje građana.

U okviru današnje obuke, teme su bile – Koncept zaštite ličnih podataka Saveta Evrope i iskustvo u EU, kao i Zaštita podataka o ličnosti u Republici Srbiji – zakonodavstvo i praksa.

Projekat je fokusiran na jačanje preventivnih antikorupcijskih mera, jačanje represivnih antikorupcijskih mera i osnaživanje kapaciteta zaštite osnovnih prava.

Foto i izvor: krusevac.ls.gov.rs

Ostale vesti

back-to-top