O zatvaranju detaljnije: Ko sve sme, a ko ne sme da radi

Postavljeno: 17.03.2021

U zaključcima gradskog Štaba za vanredne situacije donetim juče na osnovu odluke Vlade Srbije o pooštravanju protivepidemijskih mera, detaljnije je navedeno koji objekti i delatnosti potpadaju pod zabranu rada od 16. marta u 21 do 22. marta u 6 časova. Evo tih detalja:

U narednih pet dana neće raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta), a koje se ne bave prehranom, ugostiteljski objekti: restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi i sl., zatvoreni ili otvoreni trgovinski centri i slični objekti u kojima se obavlja trgovina na malo, poput tržnih centara, stočnih i robnih pijaca, te priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću: kladionice, kockarnice, igraonice i slično.

Zabrana rada važi i za delatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom, kao što su kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote, ali i u delatnostima u oblasti kulture koje podrazumevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru, a to su bioskopi, muzeji, galerije…

Ne mogu raditi ni sportski objekti koji podrazumevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt, kao što su fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju.

Rad je dozvoljen apotekama, izuzev onih u trgovinskim centrima za koje se ne može obezbediti poseban koridor za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, kao i benzinskim pumpama za prodaju goriva i trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane.

Kako se navodi u zaključcima Štaba, radiće preduzeća, fabrike i njihove interne organizacije rada i poslovne aktivnosti, kao i prodaja građevinskog materijala i opreme bez maloprodaje. Takođe će, u uobičajenom radnom vremenu, biti otvoreni svi šalteri državne uprave, pošte, banaka, osiguravajućih društava, menjačnica…

Radiće i trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda za ljudsku i životinjsku ishranu, kao što su zelene pijace, prodavnice stočne hrane, pet šopovi i sl, uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje se može da obezbedi poseban koridor za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine.

Neće se zatvarati ni samostalni maloprodajni objekati u kojima se obavlja trgovina na malo, odnosno prodaja štampe, duvanskih prerađevina i sitnih predmeta koja se obavlja tako da kupac ne ulazi u objekat (kiosci i trafike), a po uobičajenom radnom vremenu radiće i ordinacije i laboratorije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarske ordinacije i laboratorije.

Rad je dozvoljen i restoranima i ostalim prostorima u hotelima, hostelima i drugim kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima, uključujući i kategorizovan privatni smeštaj. U ovim objektima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21 čas.

Moći će da rade i sve one radnje kod kojih nije obavezno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja, poput obućara, staklorezaca, krojačkih radnji, stolarskih radnji, vulkanizera, tehničkih pregleda, auto-perionica, hemijskih čišćenja.

I, najzad, i deo sportskih objekatamože da radi ukoliko se koristi za treninge i pripreme za održavanje isključivo registrovanih takmičenja u nadležnih nacionalnih sportskih saveza. I održavanje ovih sportskih takmičenja je dozvoljeno, ali u unapred zakazanim terminima i bez publike.

Ostale vesti

back-to-top