O projektu „Žene na selu (koje) traže svoja prava – Podržimo ih“

Postavljeno: 03.05.2022

Projekat „Žene na selu (koje) traže svoja prava – Podržimo ih“, sprovelo je Udruženje žena „Peščanik“ u saradnji sa  ženskim grupama, članicama Mreže žena Rasinskog okruga, uz podršku UN Women Agencije za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena.

Žene, koje žive na selu, pripadaju kategoriji društveno marginalizovanih i ranjivih građanki i građana. Zvanične statistike govore da se samo u 20 odsto slučajeva poljoprivredno gazdinstvo i imanje vodi na žene, koje uprkos teškom radu, neretko ostaju bez zdravstvenog i penzijskog osiguranja. Od žena na selu se očekuje da budu majke i domaćice, da donose prihod, da brinu o mlađim, ali i starijim članovima i članicama porodice, da rade poljoprivredne poslove.

I ćute.

Istraživanje[1], koje je UŽ Peščanik u saradnji sa Mrežom žena Rasinskog okruga i organizacijama Oaza sigurnosti, Kragujevac i Žene za mir, Leskovac, sprovelo 2018, u Šumadijskom, Jablaničkom i Rasinskom okrugu među 160 žena, koje žive na selu, pokazalo je da je više od polovine ispitanica doživelo fizičko nasilje u porodici, a da čak 67 odsto onih, koje su doživele nasilje to nikada nikome nije prijavilo.

Pandemija korona virusa dodatno je uticala na pogoršanje kvaliteta života žena na selu, jer su im mnoge aktivnosti, mesta i institucije u tom periodu bili nedostupni što je umanjilo njihove prihode, narušilo osećaj lične sigurnosti i pojačalo strah za bezbednost.

Nas, koje živimo u udaljenim selima niko nije video… Nema lekara, nema medicinskih sestara, svi odlaze u inostranstvo ili u Kruševac u Kovid bolnicu… Žene ni u normalnim okolnostima ne žele da prijave nasilje, neke zato što se ustručavaju i stide da o tome govore, a neke zato što nemaju poverenja u institucije…– neke su od izjava žena u selima Okruga, na radionicama.

Projekat „Žene na selu traže svoja prava – podržimo ih, koji podržava UN Women Agencija za rodnu ravnopraaavnost i osnaživanje žena, u okviru programa „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“, ima za cilj osnaživanje žena koje žive na selu, uključujući i žene sa invaliditetom i Romkinje da prepoznaju rodno zasnovano nasilje i diskriminaciju i zatraže pomoć i podršku. Projekat je realizovan u saradnji sa ženskim grupama, članicama Mreže žena Rasinskog okruga. To su: „Kaliopa“ iz Brusa, „Una“ iz Ćićevca, „Ž kao žena i kao Župa“ iz Aleksandrovca, „Teuta tim“ i „Mlado srce“ iz Trstenika, „Romani cikna“ i „Udruženje žena Jasike“ iz Kruševac, kao i sa organizacijom osoba sa oštećenjem sluha i drugim aktivistkinjama i neformalnim grupama za ženska prava u okrugu.

Na 12 radionica održanih 2021. u naseljima: Bela Voda, Kukljin, Čitluk, Lazarica, Meševo, Trebotin, Mala Vrbnica, Jasika, Šanac, Pakašnica, Lomnica i Konjuh, na kojima je učestvovalo najmanje 120 žiteljki pomenutih naselja, aktivistkinje UŽ „Peščanik“ govorile su i razgovarale sa učesnicama o porodičnom i partnerskom nasilju i diskriminaciji žena, o krugu odnosno ciklusu nasilja, zakonskoj regulativi za zaštitu od nasilja, ulozi i značaju specijalizovanih servisa podrške za žene sa iskustvom nasilja u porodici.

Realizovale smo i 5 drugih događaja u 5 naselja, kao prateće aktivnosti radionica što je podrazumevalo susrete i diskusije, ulične akcije i podelu informativnog materijala. U okviru projekta, organizovale smo kampanju podizanja svesti javnosti o položaju žena na selu.

Pozivamo lokalne uprave u Rasinskom okrugu da ženama na selu, uključujući i Romkinje i žene sa invaliditetom, koje žive u ruralnim sredinama, posvete dužnu pažnju. To znači da se više i adekvatnije nego do sada bave pitanjima zaštite njihovih prava, bezbednosti, učešća u procesima odlučivanja, dostupnosti usluga i institucija, u cilju olakšavanja svakodnevnog i unapređenja kvaliteta njihovog života uopšte.

Građanke i građane pozivamo na međusobnu solidarnost, poštovanje i aktivizam. Građanke i građani imaju glas da bi govorile i govorili, da bi od onih, koje su izabrali tražili svakodnevno odgovornost, profesionalizam i obezbeđenje vladavine zakona.

Ženama na selu poručujemo:

Niste same.

Svaka žena ima pravo na život bez nasilja.

Nema opravdanja za nasilje.

Krivica za nasilje je samo nasilnikova.

 Udruženje žena Peščanik

SOS telefon za žene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja 066 006 606

[1]https://udruzenjepescanik.org/izvestaji/prikaz-preliminarnih-rezultata-istrazivanja-o-nasilju-prema-zenama-u-porodici-i-partnerskom-odnosu-u-seoskim-podrucjima/

Ostale vesti

back-to-top