NSZ objavila konkurse za subvencije

Postavljeno: 18.02.2016

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je danas (17. februara) 2016. godine, javne pozive -konkurse u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Programom rada te institucije za ovu godinu.

Javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje objavljeni su i na sajtu NSZ – nsz.gov.rs

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u ovoj godini podrazumeva subvencije koje se odobravaju poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Subvencija se primenjuje za nezaposlene do 30 godina, starije od 50 godina, nezaposlene koji su prijavljena na evidenciju NSZ po osnovu viška, pripadnike romske nacionalnosti, osobe sa invaliditetom te radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći.

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti opštine prema mestu zapošljavanja lica, odnosno od 150.000 do 300.000 dinara dinara po licu.

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30. novembra ove godine.

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje predvidja subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti koji se vode na evidenciji NSZ i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencija se dodeljuje nezaposlenom u jednokratnom iznosu od 180.000,00 dinara, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda najmanje 12 meseci. Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja.

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 18.april ove godine.

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje predvidja subvenciju za samozapošljavanje nezaposlenima koji su na evidenciji NSZ i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Dodeljuje se jednokratno, iznos je po 180.000 dinara, odnosno po 200.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom.  Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda najmanje 12 meseci. Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja.

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 18..april ove godine.

Nacionalna služba je raspisala i javni poziv poslodavcima za subvenciju dela zarade korisnika novčane socijalne pomoći . Ta mera podrazumeva odobravanje subvencije poslodavcima radi aktivacije nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći, u cilju njihove radno- socijalne integracije i smanjenja zavisnosti od davanja iz sistema socijalne zaštite. Subvencija se odobrava poslodavcu koji pripada privatnom sektoru i zapošljava nezaposlenog korisnika novčane socijalne pomoći koji se vodi na evidenciji NSZ, a realizuje se kroz subvenciju dela zarade poslodavcu u iznosu do 15.000 dinara po licu na mesečnom nivou, za pun fond radnih časova, u trajanju od 12 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Poslodavac je obavezan da zadrži lica u radnom odnosu najkraće 6 meseci nakon isteka perioda za koji je ostvareno pravo na subvenciju.

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30.novembra ove godine.

Javni konkurs za organizovanje javnih radova, na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom predvidja radno angažovanje prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanje i unapređenje radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i ostvarivanje određenog društvenog interesa. Prioritet prilikom uključivanja u javne radove imaju viškovi zaposlenih sa evidencije NSZ. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 18.03.2016. godine.

Ostale vesti

back-to-top