Nove usluge Vodovoda: Elektronska dostava računa i plaćanje na terenu

Postavljeno: 23.03.2023

JKP „Vodovod Kruševac“ uveo je dve nove usluge – mogućnost plaćanja račune za vodu na terenu koju će vršiti zaposleni u službi naplate – inkasanti, i mogućnost dostave računa za vodu putem elektronskepošte.

Plaćanje računa za voduna terenu će biti omogućeno svakog meseca, nakon 15. u mesecu, u popodnevnim satima, u odabranim reonima. Ova usluga je uvedena kako bi se korisnici upoznali sa novim izgledom računa za vodu koji sada sadrži detaljan grafički prikaz mesečne potrošnje, omogućavajući bolji uvid u potrošnju vode.

Uz to, novi račun za vodu sada sadrži QRkodove kako na prednjoj strani, tako i na poleđini. QRkod na prednjoj strani omogućava jednostavno plaćanje računa putem aplikacije vašebanke (m-banking), dok QRkod na poleđini omogućava prijavu za dostavu računa putem e-pošte. Novi pristup je ekološki prihvatljiviji od tradicionalnog načina, jer pruža mogućnost sugrađanima da budu aktivni u očuvanju i zaštiti životne sredine, dok u isto vreme daje praktičnost i pogodnost elektronske dostave i plaćanja računa za vodu.

Kod inkasandta koji će obilaziti teren, korisnici će moći da plate račun za vodu na licu mesta, što je od velike koristi starijim licima i grupi ljudi sa posebnim potrebama.

Dostava računa za vodu putem elektronske pošte omogućava korisnicima da dobiju svoj račun brzo, jednostavno i ekološki prihvatljivo, bez potrebe za čekanjem pošte ili odlaskom u Vodovod. Prijavom za dostavu računa putem mail-a, računi će stizati direktno u elektronskupoštu.

Za fizička lica, na sajtu Vodovoda postoji forma za prijavu koju možete lako popunitii poslati. Ovaj način dostave računa je ekološki prihvatljiviji od tradicionalnog načina, jer elektronska dostava smanjuje potrošnju papira i time doprinosi očuvanju zaštite životne sredine, uključujući smanjenje seče drveća i očuvanje postojećih šuma.

Ova usluga nije dostupna samo za fizička lica, već iza pravna. Ukoliko ste pravno lice, takođe se možete prijaviti za dostavu računavputem elektronske pošte. Na web stranici www.vodovodks.co.rs pronaći ćete odgovarajući obrazac za prijavu, a nakon što ga popunite, overite pečatom ipošaljete, vaši računi će stizati direktno na željenu e-mail adresu.

Da biste se prijavili za ovu uslugu, posetite našu web stranicu:

Link za fizička lica http://vodovodks.co.rs/user-zona-meni/eracun

Link za pravna lica http://vodovodks.co.rs/pisac/preuzimanje/Obrazac_za_prijavu_e-racuna.pdf

Sve što je potrebno je da dostavite svoju e-mail adresu, a  vaši računi će stizati putem e-pošte.

Pridružite se mnogobrojnim korisnicima koji su već iskoristili ovu priliku i uživajte u prednostima brze, jednostavne i ekološki prihvatljive dostave računa zavodu i budite oni koji vode računa o zaštiti životne sredine.

M. J.

Ostale vesti

back-to-top