Ne blokiraj zaustavnu liniju, ne zaustavljaj život!

Postavljeno: 02.07.2024

JP „Putevi Srbije“ je započelo edukativnu kampanju pod nazivom „Ne blokiraj zaustavnu, ne zaustavljaj život“ sa ciljem da utiče na ponašanje vozača na autoputevima i podigne svest o važnosti pravilne upotrebe zaustavne trake.

Kampanja je osmišljena kako bi se suzbilo nepropisno ponašanje vozača prilikom korišćenja zaustavne trake, te edukovali korisnici autoputeva o njenom pravilnom korišćenju. Zaustavna traka treba da se koristi isključivo za zaustavljanje vozila zbog neispravnosti ili iznenadne nesposobnosti vozača za upravljanje vozilom. Kampanja takođe ukazuje na rizike i posledice nebezbednog zaustavljanja u zaustavnoj traci.

U slučaju zaustavljanja vozila u zaustavnoj traci, vozači su dužni da uključe sve pokazivače pravca, obuku svetloodbojni prsluk, obeleže vozilo sigurnosnim trouglom na udaljenosti od minimalno 100 metara i sa bezbednog mesta preduzmu sve potrebne mere da vozilo što pre uklone sa puta.

S obzirom na čestu pojavu saobraćajnih nezgoda u zaustavnoj traci autoputa, kampanja je posebno usmerena na vozače teretnih vozila, vozače autobusa i vozače putničkih vozila koji se nepropisno zaustavljaju u zaustavnoj traci radi obavljanja različitih potreba.

JP „Putevi Srbije“ najavljuje sistemske aktivnosti na podizanju nivoa svesti učesnika u saobraćaju, uključujući edukativne video i radio spotove, objave za društvene mreže, informativne flajere i postere, sa ciljem da se saobraćajne nezgode na putevima smanje.

M.M.

 

Ostale vesti

back-to-top