Najstarija nezavisna institucija u Srbiji – Državna revizorska institucija danas obeležava 176. rođendan

Postavljeno: 26.07.2020

Ove godine je 176 godina od kada je 1844. Ukazom o uspostavljanju Glavne kontrole započeo nadzor nad trošenjem javnih sredstava u Srbiji. Državna revizorska institucija je prošla razne organizacione oblike, ali, u kontinuitetu, traje i danas. DRI je u više navrata kontrolisala i trošenje para Kruševljana, kroz kontrolu gradskog i budžeta javnih preduzeća, o čemu je kruševacgrad izveštavao

Zaposleni u DRI su svesni značaja Institucije i obaveza koje danas imaju – da taj uspeh bude još veći i blistaviji, bez obzira na izazove koji su pred njima. Danas je više nego ikada ranije potrebno imati snažnu, kredibilnu i profesionalnu organizaciju koja će pomoći državi da mudro upravlja i koristi svoje resurse – navodi se u rođendanskom obraćanju Državne revizorske institucije javnosti.

Državna revizorska institucija predstavlja jednu od ključnih karika u sistemu finansijske odgovornosti u državi. A da li i sa koliko snage tu ulogu danas zaista i obavlja?

U kojoj meri je Državna revizorska institucija prihvaćena u ulozi nezavisnog čuvara javnih finansija, kome građani Srbije veruju, najbolje svedoči podatak da subjekti revizije realizuju 75 odsto preporuka koje im DRI uputi. A da bi „brinula o javnim sredstvima“, kako joj i slogan glasi, DRI sprovodi revizije finansijskih izveštaja, pravilnosti poslovanja i svrsishodnosti poslovanja budžetskih korisnika – odgovaraju iz DRI.

Novo rukovodstvo Državne revizorske institucije, na čelu sa dr Duškom Pejovićem, predsednikom i generalnim državnim revizorom, kažu u obvoj instituciji, prati trendove u svetu, pa je DRI otpočela sa značajnim jačanjem najsavremenije vrste revizije  – revizije svrsishodnosti poslovanja. Time se Državna revizorska institucija svrstava u moderne vrhovne revizorske institucije koje prevazilaze okvire klasične revizije. 

Cilj ove vrste revizije jeste da izvesti da li su sredstva upotrebljena efikasno, efektivno i ekonomično i u skladu sa planiranim ciljevima. – Građani Republike Srbije imaju pravo da znaju kako se troši njihov novac, a Državna revizorska institucija ima obavezu da o načinu trošenja novca izveštava Narodnu skupštinu, ali i celokupnu javnost, što i čini – tvrdi dr Pejović.

Državna revizorska institucija najavljuje da će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti pitanjima zaštite životne sredine, ciljevima održivog razvoja i ostalim izazovima i novonastalim situacijama koje se javljaju, a u čemu će značajno pomoći uvođenje novog sistema za automatizaciju postupka revizije – AMS softvera u postupcima revizije.

Nastavićemo da ukazujemo na važnu životnu poruku – sve što se ne kontroliše, najčešće se deformiše! Zato je potreba i uloga ovakvog kontrolnog organa uvek bila i biće važna – poručuje dr Pejović, predsednik DRI.

Ostale vesti

back-to-top