Nadležnim službama naloženo: javljajte se na telefone!

Postavljeno: 18.03.2020

Gradski štab za vanredne situacije naložio je republičkim i lokalnim javnim preduzećima u ustanovama da se na brojeve telefona koji služe za informisanje građana javljaju te da ne dozvole da građani budu uskraćeni za informacije iz njihovog delokruga. Ovo se, kako je navedeno u zaključcima Štaba, posebno odnosi na ustanove zdravstvene zaštite – Dom zdravlja, Opštu bolnicu i Zavod za javno zdravlje

Svim javnim preduzećima, republičkim i lokalnim ustanovama, naloženo je hitno dostavljanje brojeva telefona i mejlova na kojima građani mogu da dobiju informacije iz njihovog delokruga rada. Ti brojevi, takođe, treba da budu jasno i vidljivo istaknuti na ulazima. 

Opštoj bolnici Kruševac naložena je stroga kontrola ulaza i izlaza, jasna procedura kretanja u krugu i bolnici te pojačano obezbeđenje kruga uz rigorozne mere sanitarne zaštite. 

Štab je tržišnoj inspekciji naložio pojačani nadzor nad svim privrednim subjektima koji se bave trgovinom, apotekama i apotekarskim ustanovama, a u skladu sa Odlukom o  ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme.

Javnim preduzećima, republičkim i lokalnim ustanovama je naloženo da se pridržavaju strogih mera sanitarne zaštite (upotreba rukavica, zaštitnih maski, dezinfekcionih sredstava i barijera).

Predviđeno je i redukovanje javnog prevoza u skladu sa potrebama privrede i organizacije smenskog rada.

J.B. 

Ostale vesti

back-to-top