Na javnom uvidu Izmena plana za Kosturnicu, pravi se novi blok zgrada

Postavljeno: 25.09.2022

Na rani javni uvid izložena je Izmena i dopuna detaljne regulacije Trga Kosturnica, odnosno njegovog dela koji obuhvata potez između „Čočetovih“ zgrada i Osnovne škole „Dragomir Marković“. Javni uvid traje do 3. oktobra, građani predložene izmene mogu videti u holu Gradske uprave, u kancelariji 16,  te na sajtu Gradske uprave (https://krusevac.ls.gov.rs/aktuelnost/rani-javni-uvid-izmena-i-dopuna-izmene-plana-detaljne-regulacije-trg-kosturnica-u-krusevcu-izmene-celine-b-podcelina-b1/).  Primedbe i sugestije mogu podneti do pomenutog datuma u pisanoj formi, u kancelariji 31, u Gradskoj upravi.

Izmenama i dopunama Plana je, kao je navedeno u elaboratu, predviđena izgradnja porodičnih i stambenih zgrada, sa do četiri sprata, plus potkrovlje, uz mogućnost za komercijalne delatnosti u prizemlju objekta, poput trgovine, ugostiteljstva, turizma, poslovanja.

Zelenilo se, kako je navedeno u elaboratu, „planira u skladu sa namenom objekta uz adekvatan izbor dekorativnog zelenila, rasvete i popločanja“. Predviđena je izgradnja dve nove ulice, namenjene saobraćaju unutar novog bloka zgrada naselja, dok ulice Ćirila i Metodija i Trg Kosturnica ostaju obodne za pomenuti prostor.

Ova zona je, kako je navedeno, namenjena pre svega za stanovanje.

Konstatovano je da su na tom prostoru trenutno zastupljeni objekti porodičnog stanovanja i pomoćni objekti, da je opremljenost i uređenost prostora neodgovarajuća, da sve parcele nemaju kolski prilaz, te da ima i pomoćnih objekata koji su u manjoj ili većoj meri devastirani i nisu u funkciji.

Do promena u pomenutom Planu detaljne regulacije dolazi nakon što je Skupština Grada u junu ove godine usvojila Odluku o izradi izmene Plana detaljne regulacije Trga Kosturnica, podbloka B1, odnosno pomenutog poteza.  Do izmena, kako je navedeno u obrazloženju Odluke, dolazi na inicijativu vlasnika parcela.

Kako je tada za KruševacGrad objasnio glavni gradski urabanista, Vojkan Tutulić, postojeći Plan donet je 2017. godine, ali tokom pet godina nije izdata ni jedna građevinska dozvola, što pokazuje da plan „nije urađen sa životnim kretanjima, odnosno potrebama vlasnika parcela i mogućim investitorima što je dovelo do toga da Gradska uprava dobije zahtev nekoliko vlasnika parcela da se uradi Izmena plana, koja bi omogućila dogovor vlasnika parcela i investiora“.

Vlasnici parcela, podnosioci incijative, ovlastili su tada firmu „Vlasinac Igda“ da finansira izradu tehničke dokumentacije za izmenu plana. Nosilac izrade Izmene je Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo Gradske uprave, a stručni poslovi izrade elaborata povereni  se firmi „Neimar“.

J.B.

Ostale vesti

back-to-top