Mladima Ćićevca potreban posao, kursevi jezika, ali i pomoć lekara i psihologa u vreme pandemije

Postavljeno: 03.09.2021

Ovo su neki od podataka iz istraživanja koje je u okviru projekta “Na mladima sve(t) ostaje”, sprovelo udruženje Okular, a koji su saopšteni na nedavnoj tribini posvećenoj omladinskoj politici i potrebi osnivanja Kancelarije za mlade u tom gradu. O iskustvima u kreiranju omladinskih politika i radu kancelarija za mlade u svojim sredinama govorili su i brojni gosti veoma dobro posećene tribine

Istraživanje o stavovima i potrebama mladih Okular je uradio u okviru projekta koji za cilj ima baš osnivanje Kancelarije za mlade u opštini Ćićevac, a rezultati istraživanja će u tu svrhu biti prosleđeni opštinskoj upravi, kao polazna osnova za kreiranje omladinskih politika, objasnio je za KruševacGrad Stefan Maksimović, predstavnik Okulara.

On je izneo i neke od ključnih podataka iz istraživanja, a koji pokazuju, na primer, da više od polovine mladih Ćićevčana želi da živi negde drugde, da promene svoju zajednicu, jer nemaju dovoljno prilika za posao, i po završetku fakulteta budu ili na biroima ili rade poslove za koje se nisu školovali.

Zanimljivo je da je čak 80 odsto ispitanika reklo da je zadovoljno obrazovanjem koje su stekli u našim školama. Takođe, većina je odgovorila i da su u prethodnih godinu dana pročitali više od pet knjiga, ali ne posećuju biblioteke, već ih nabavljaju na druge načine, uključujući i onlakn izdanja. To razbija predrasude da mladi ne čitaju – ocenio je Maksimović za naš portal.

Prema ovom istraživanju, u kome je učestvovalo 135 ispitanika, mladima u Ćićevcu nedostaju kulturni sadržaji i kursevi jezika, (više od 70 odsto odgovora), a na pitanje kako se informišu, gotovo svi ispitanici su odgovorili da se informišu preko interneta, mali deo i preko prijatelja, što pokazuje da mladi ne koriste klasične medije, te bi o tome trebalo voditi računa u izboru kanala komunikacije sa njima.

Kao važan podatak, u velikoj meri uslovljen i pandemijom korona virusa, Maksimović je izneo i da je 50 odsto ispitanika na pitanje koja im je pomoć potrebna, izjavilo da im treba pomoć doktora, dok je 18 odsto procenilo da im je napotrebnija pomoć psihologa.

Tribini je, inače, prisustvovalo više od 35 mladih iz opštine Ćićevac, predstavnici donosilaca odluka, Saveta za mlade opštine Ćićevac, kao i eminentni govornici/e o temi omladinske politike i omladinskog aktivizma. Među učesnicima i učesnicama su bili/e Nedeljka Borojević iz udruženja NAPOR, koja je govorila o mladima u selu, Miljana Pejić, generalna sekretarka KOMS predstavila je alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih za 2021. i lokalnoj omladinskoj politici u Republici Srbiji, a Nevena Nikolić iz Beogradskog centra za ljudska prava o omladinskom aktivizmu u urbanim sredinama. Goga Plemić, direktorka UG „Roditelj“ za temu je imala kako aktivirati mlade da se bave aktivizmom iz ugla roditelja, dok je Marijana Petronijević, koordinatorka KZM Čačak, govorila o Kancelariji za mlade u tom gradu, a Aleksandar Stojanović , član predsedništva Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade o značaju kancelarija za mlade sa primerima dobre prakse.

Tribina projekta „Na mladima svet ostaje“, deo je programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“ koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Osnovni cilj treninga bio je da se mladi upoznaju sa omladinskom politikom, da razumeju šta je i čime treba da se bavi kancelarija za mlade s obzirom na to da je cilj ovog projekta da poveća učešće mladih u procesima planiranja i donošenja odluka kroz motivisanje donosilaca odluka za razvoj i unapređenje omladinske politike u Ćićevcu.

-Mi već sada imamo virtuelnu kancelariju za mlade koju smo napravili u okviru projekta i na njoj se mogu naći pozivi za projekte vezani za mlade, konkursi, tekstovi koji se bave volonterizmom, omladinskom politikom – kaže tefan Maksimović.

Sajt virtuelne kancelarije za mlade je www.virtuelnakancelarijazamlade.com

Maksimović podseća i da je tokom realizacije projekta, osim istraživanja i virtuelne kancelarije za mlade,organizovano i šest uličnih akcija po mesnim zajednicama kako bi se istražile i potrebe mladih u manjim sredinama i uključile u omladinske politike za područje opštine.

Udruženje Okular, kako kažu u ovoj organizaciji, nastojaće da informiše i edukuje mlade sa teritorije opštine Ćićevac o značaju uključivanja u omladinsku politiku, donosioce odluka o značaju participacije mladih i kreiranju uslova za njihovo aktivno učešće u procesima planiranja i donošenja odluka, zagovara osnivanje Kancelarije za mlade u opštini Ćićevac, poveća participaciju mladih u procesu izrade Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Ćićevac i zagovara izdvajanje budžetskih sredstava za mlade u opštini Ćićevac u skladu sa LAP-om za mlade.

N.B.

Ostale vesti

back-to-top