Kruševac na međunarodnom skupu posvećenom borbi protiv trgovine ljudima

Postavljeno: 25.09.2016

Predstavnika na ovom skupu ima i Crveni krst Kruševac

Na međunarodnom treningu za trenere u prevenciji i odgovoru na izazove trgovine ljudima koji se u Beogradu organizuje od 23. do 28. septembra, preko 50 učesnika iz 13 zemalja sveta radiće na unapređenju svojih znanja o trgovini ljudima, te na razvijanju ključnih veština za vođenje radionica za decu i mlade.

Predstavnika na ovom skupu ima i Crveni krst KruševacU okviru treninga koji za mlade nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca Mediterana, u Beogradu realizuje Centar za saradnju u Mediteranu i Crveni krst Srbije, organizuju su radionice koje imaju za cilj informisanje dece i mladih o merama opreza i prevenciji opasnosti od trgovine ljudima, prema razvijenoj i priznatoj metodologiji Crvenog krsta Srbije.

Naime, zbog ozbiljnosti problema, te činjenice da svako može biti žrtva ali i doprineti prevenciji trgovine ljudima, Crveni krst Srbije razvio je jedinstven i prepoznatljiv način preventivnog delovanja koji podrazumeva edukaciju pojedinaca i grupa u prepoznavanju problema i njegovih pojavnih oblika, te raznih načina upadanja u zamke trgovaca ljudima.

Volonteri Crvenog krsta Srbije su metodom vršnjačke edukacije do sada preventivne poruke preneli na više od 350.000 osoba pod rizikom. Ova aktivnost prepoznata je i priznata kao model koji je usvojen i na međunarodnom treningu u Beogradu, te će je, delegirani predstavnici, među kojima je i predstavnik iz Crvenog krsta Kruševac, primenjivati u svojim sredinama.

Trgovina ljudima je, kako se navodi u saopštenju Crvenog krsta, kompleksan transnacionalni fenomen koji se zasniva na ranjivosti, siromaštvu, nedostatku demokratske kulture, nejednakosti polova, nasilju nad ženama, konfliktnim i postkonfliktnim situacijama, nedostatku društvene integracije, prilika za zaposlenje i pristupa obrazovanju, te iskorišćavanju dece i diskriminaciji. Visokom riziku da postanu žrtve trgovaca ljudima izloženi su žene, deca i pripadnici romske zajednice, kao i migranti koji beže od konfliktom zahvaćenih područja, sa nadom da će pronaći bolji život.

Ovogodišnji međunarodni skup posvećen borbi protiv trgovine ljudima podržalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Međunarodna organizacija za migracije, Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice, Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i Evropska mreža Crvenog krsta za pomoć i podršku žrtvama.

Inače, kao deo programa u oblasti prevencije trgovine ljudima, u timu volontera Crvenog krsta Kruševac, angažovano je deset sertifikovanih edukatora i dva sertifikovana trenera koji učestvuju u sprovođenju seminara za nove edukatore Crvenog krsta Srbije.

Godišnje se u organizaciji kruševačkog Crvenog krsta iz ove oblasti realizuje preko 30 preventivnih radionica, predavanja, uličnih akcija i tribina na kojima se o pretnji od trgovine ljudima informiše preko 800 lica.

Ostale vesti

back-to-top