Konkurs za udruženja poljoprivrednika – Podrška za učešće na sajmovima

Postavljeno: 07.09.2022

Grad Kruševac raspisao je Konkurs za podršku poljoprivrednim udruženjima, za učestvovanje na domaćim sajmovima. Maksimalan podsticaj iznosi 200.000 dinara, a prijave se podnose do 12. septembra.

Sredstva su, kako je navedeno u Konkursu, namenjena za pripremu i učestvovanje udruženja na sajmovima. Kao prihvatljivi troškovi, koji na ovaj način mogu da budu finansirani, navedeni su troškovi uređenja izlagačkog prostora, troškovi izlaganja (pripreme) grla, putni troškovi, troškovi informisanja javnosti i promo materijala, te troškovi smeštaja jednog člana udruženja tokom održavanja sajma, ukoliko je udaljenost preko 100 kilometara.

Pravo na korišćenje podsticaja imaju poljoprivredna udruženja sa teritorije Kruševca, upisana u Registar udruženja u APR-u, a koja za ovu meru nisu i neće koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije).

Prijave se podnose do 12. septembra preko pisarnice Gradske uprave (kancelarija br. 31), ili poštom. Sve dodatne informacije i objašnjenja mogu se dobiti na telefon gradske Službe za poljoprivredu i vodoprivredu 037/414-721 i 037/414-766. Detali o Konkursu se mogu naći na https://krusevac.ls.gov.rs/aktuelnost/k-o-n-k-u-r-s-za-izbor-korisnika-sredstava-za-realizaciju-mere-uspostavljanje-i-jacanje-udruzenja-u-oblasti-poljoprivrede-za-ucesce-na-poljoprivrednim-sajmovima-u-zemlji/

Inače, predviđeno je da za pomenutu podršku iz budžeta bude opredeljeno ukupno 800 hiljada dinara. Podsticaj je 90 odsto od ukupnog iznosa sredstava sa uračunatim PDV-om, a maksimalno 200 hiljada dinara po udruženju.

J.B.

Ostale vesti

back-to-top