Konkurs MUP-a: Potrebno 780 policajaca, 15 za Rasinski okrug

Postavljeno: 23.05.2022

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 780 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO), za osposobljavanje za poslove uniformisanog policajca, za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji, saopšteno je iz tog Ministarstva.

-Od 780 polaznika Centra za policijsku obuku, 230 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 220 saobraćajni policajac i 330 na radnom mestu granični policajac. Svi zainteresovani, koji ispunjavaju uslove za upis, mogu da se prijave do 7. juna ove godine – navedeno je u saopštenju.

Prema podacima iz konkursa za područje Policijske uprave u Kruševcu potrebno je osam  polaznika za radno mesto policajca i sedam polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca.

Kandidati za polaznike imaju mogućnost da se prilikom prijave na konkurs izjasne za koje radno mesto žele da prođu stručno osposobljavanje.

Za pomenuta radna mesta može da se prijavi lice koje je državljanin Srbije, ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije najmanje godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs te ima prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs. Onaj ko konkuriše, takođe, treba da ima 18 godina, ali ne više od 24 godine do dana zaključenja konkursa, odnosno da nema više od 27 godina do dana zaključenja konkursa ukoliko je svršeni student Kriminalističko-policijskog univerziteta. Potrebno je da kandidat ima završeno četvorogodišnje srednje obrazovanje ili završene osnovne strukovne odnosno osnovne akademske studije Kriminalističko- policijskog univerziteta. Konkursom je predviđeno da kod kandidata treba da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji, da on ima važeću vozačku dozvolu B kategorije te da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti.

Na konkurs može da se prijavi i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole u četvorogodišnjem trajanju, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu škole da pohađa završnu godinu srednjeg obrazovanja i vaspitanja, uz obavezu da najkasnije do 10. jula Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i overenu fotokopiju svedočanstva za četvrti razred srednjeg obrazovanja. Pravo učešća na konkursu ima i lice koje nema vozačku, ako dostavi potvrdu da je do dana zaključenja konkursa započelo obuku za B kategoriju, uz obavezu da najkasnije do 10. jula pomenutom Centru dostavi overenu fotokopiju vozačke dozvole B kategorije.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, a kandidat može podneti samo jednu prijavu.

Uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs  i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.

J.B.

Ostale vesti

back-to-top