Kolika je minimalna zarada za 2022. i kako se obračunava?

Postavljeno: 08.06.2022

Pravo na minimalnu zaradu je regulisano od strane Međunarodne organizacije rada. Naša zemlja, Republika Srbija, potpisnik je Konvencije broj 131, koja reguliše pitanje isplate minimalnog iznosa zarade. Ovaj pravni akt garantuje zakonsku snagu minimalca i propisuje sankcije odgovornim licima u slučaju njegovog nepoštovanja

Minimalna zarada u Srbiji regulisana je Zakonom o radu, a koji je njen iznos za tekuću 2022. Godinu, kako se utvrđuje i koji faktori na nju utiču, saznaćete u redovima koji slede.

Šta je minimalna zarada?

Minimalna zarada predstavlja najmanji iznos zarade po radnom satu, koji se isplaćuje zaposlenom licu. Zakon o radu RS kaže da svako zaposleno lice ima pravo na isplatu minimalne zarade za vreme provedeno na radnom mestu i izvršene radne zadatke.

Minimalna zarada je, jednostavnije rečeno, najmanji iznos zarade koji zaposleno lice može da ostvari ako radi puno radno vreme. Ukoliko zaposleni prima minimalac, njemu se obračunava minimalna zarada za ostvareni rad.

Obračun minimalne zarade vrše računovodstvene agencije u skladu sa faktorima koje ćemo navesti u nastavku teksta. Obračun zarade je jedan od najvažnijih računovodstvenih poslova, stoga ga treba poveriti iskusnim i profesionalnim računovodstvenim agencijama, kakva je HLB Grupa – u suprotnom, nepoštovanje obračuna minimalne zarade može povući pravne posledice.

Koji je iznos minimalne zarade za 2022?

Krajem svake kalendarske godine donosi se odluka o povećanju minimalne zarade za narednu godinu. Odluku donosi socijalno-ekonomski savet, imajući u vidu potrebe zaposlenih i njihovih porodica, kao i trenutno ekonomsko stanje na tržišu u zemlji.

Odluka o povećanju minimalne zarade se nakon donošenja objavljuje u Službenom glasniku, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, dok njeno sprovođenje otpočinje od 01. januara naredne godine. Svaka zarada koja se isplaćuje nakon 01. januara se obračunava u skladu sa novodonešenim iznosom minimalne cene rada.

Iznos minimalca za tekuću godinu je uvećan 9.4% u odnosu na prethodnu godinu, pa tako minimalna zarada 2022, bez poreza i dopinosa za obavezno socijalno osiguranje, iznosi 201.22 rsd po radnom času, u periodu od januara do decembra 2022. godine.

Faktori koji utiču na visinu minimalne zarade Minimalna zarada nije jednaka za svaki radni mesec, jer meseci imaju različiti broj radnih dana.

Podrazumeva se da se minimalna zarada odnosi na pun fond radnih sati, odnosno 8 radnih časova dnevno, ali uprkos tome iznos će zavisiti i varirati u skladu sa brojem radnih sati pomnoženim sa brojem radnih dana.

Kako se obračunava ukupan iznos minimalne zarade?

Prilikom obračuna minimalne zarade razlikujemo neto i bruto minimalnu zaradu. Minimalna zarada koja se odnosi na broj radnih sati (vreme provedeno na radu) po uvrđenoj minimalnoj ceni rada predstavlja neto minimalnu zaradu. Osnovna neto minimalna zarada se zatim uvećava za porez na dohodak građana i doprinose iz zarade.

Dakle, minimalna zarada za vreme provedeno na radnom mestu se uvećava za poreze i doprinose koje plaća zaposleni. To predstavlja bruto iznos minimalne zarade, koji može biti uvećan po raznim osnovama.

Na bruto iznos minimalne zarade poslodavac ima obavezu plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Da li minimalna zarada može biti niža od utvrđene?

Ukoliko zaposleno lice ne radi pun radni fond časova, odnosno osam radnih sati dnevno, njegova minimalna zarada može iznositi manje od zakonom utvrđene minimaln zarade. Česta je miskoncepcija da je zakonom utvrđen tačan iznos minimalca za svaki mesec. Utvrđena je minimalna satnica, a u skladu sa njom se obračunava i iznos minimalne plate.

Dakle, ako zaposleno lice nema pun fond radnih sati ili izostaje s posla par dana u mesecu ili ne ostvari pun radni učinak, njemu može biti isplaćena niža zarada od propisane minimalne, koja je takođe u skladu sa zakonom.

Kada zaposleni imaju pravo na uvećanje minimalne zarade?

Potpisivanjem Ugovora o radu lice stupa u radni odnos kod poslodavca i ima pravo na minimalni iznos mesečne zarade. Pored prava na minimalnu zaradu, potpisivanjem ugovora zaposleno lice ostvaruje i druga prava, kao što su uvećanje zarade i naknada troškova.

Minimalna zarada može biti uvećana na osnovu minulog rada, rada za vreme državnih praznika, noćnog rada, prekovremenog rada, naknade za topli obrok i regresa za godišnji odmor.

Zaposlena lica imaju pravo da koriste bolovanje u trajanju od 30 dana, plaćeno i porodiljsko odsustvo, za šta imaju pravo na plaćen iznos minimalne naknade.

Neka od uvećanja plate su zakonski definisana, dok su druga regulisana opštim aktom preduzeća. Poslodavci sami mogu odrediti uslove koji će dodatno motivisati i stimulisati zaposlene prilikom rada.

Kako ne biste napravili grešku prilikom obračuna minimalne zarade i kako biste uvek znali njen tačan iznos, za ove poslove angažujte iskusne računovodstvene agencije.

Foto: freepik

Ostale vesti

back-to-top