Kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ prilagođena epidemiološkoj situaciji

Postavljeno: 09.12.2021

Brojne feminističke organizacije, neformalne grupe, pojedinke i pojedinci tokom kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” na različite načine skreću pažnju na problem rodno zasnovanog nasilja, i to sa ciljem da se pronađu efikasni mehanizmi za suzbijanje ovog problema, da se osnaže žene sa iskustvom nasilja da ga prijave nadležnim institucijama, ali i da institucije efikasnije izlaze u susret i adekvatnije izriču sankcije. Kampanja nije izostala ni ove godine, a aktivnosti su prilagođene protivepidemijskim merama, kaže za KruševacGrad Andrijana Kocić, aktivistkinja kruševačkog Alternativnog centra za devojke

Velika međunarodna kampanja protiv rodno zasnovanog nasilja, tradicionalno se održava od 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10. decembra, Dana ljudskih prava.

Alternativni centar za devojke je jedna od organizacija u našem gradu koja tokom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama organizuje niz akcija koje su, kako navode, prilagođene aktuelnoj epidemiološkoj situaciji.

Početak kamanje u Alternativnom centru obeležen je na treningu “Feministički pristup pitanjima digitalne i integrisane bezbednosti” i to tako, što su učesnica koje su predstavnice različitih feminističkih organizacija uputile zajedničku poruku ženama sa iskustvom nasilja.

Namerno smo trening planirale i izvele u ovom periodu, kako bismo aktivistkinjama za ženska ljudska prava pružile mogućnost za dodatnu edukaciju na polju digitalne i integrisane bezbednosti, kako bi one u svom daljem radu sa povećanim kapacitetima i znanjima mogle da nastave da pružaju podršku drugim ženama, devojkama i devojčicama – objašnjava Andrijana. Inače, trening je podržale fondacije OAK I Trag.

Na Međunarodni dan braniteljki i branitelja ženskih ljudskih prava, 29. novembra, aktivistkinje su organizovale panel diskusiju i predstavljanje publikacije „Proganjanje putem interneta – zakon, sudska praksa i iskustva korisnica“ . Na panelu koji je moderirala Anita Pantelić, programska koordinatorka programa za digitalnu bezbednost i privatnost, predstavljena je publikacija, pravne analize primene člana zakona o proganjanju, sa fokusom na slučajeve proganjanja putem interneta, u cilju podizanja svesti javnosti o problemu rodno zasnovanog digitalnog nasilja.

U okviru programa kampanje započet je trening za vršnjačke edukatorke kako bi mlade devojke podstakle da se aktivnije zalažu ili bave ženskim ljudskim pravima, posebno u domenu prevencije rodno zasnovanog nasilja, a tokom kampanje realizuje se i prvi ciklus psiholoških radionica za dve grupe polaznica uzrastu od 14 do 18 godina, kao i od 19 do 30 godina.

Ovo je ujedno način da temu mentalnog zdravlja detabuiziramo, kao i da uputimo mlade žene i devojčice na postojeće vaninstitucionalne sisteme podrške, posebno u periodu pandemije virusa kovid 19 koji pored fizičkih ostavlja posledice i po naše mentalno zdravlje – navodi Andrijana Kocić.

Rodno zasnovano nasilje treba da se u širem kontekstu razume kao ozbiljan društveni problem, a ne kao niz nepovezanih slučajeva. Na našu veliku žalost rodno zasnovano nasilje je duboko ukorenjeno, te samim tim od strane društva ne biva adekvatno sankcionisano kao nepovoljno ponašanje i prepoznato kao krivično delo. Radeći na podizanju svesti o prisustvu neke pojave, mi afirmišemo i vrednosti koje bi tu pojavu sankcionisale – poručuje naša sagovornica.

N.B.

Foto: Facebook stranica Alternativni centar za devojke

Ostale vesti

back-to-top