Kako da briga o jeziku postane kolektivno zadovoljstvo?

Postavljeno: 20.05.2022

U okviru obeležavanja Dana slovenske pismenosti i kulture, u Narodnoj biblioteci Kruševac, održano je predavanje profesora dr Veljka Brbovića, koji je ukazao na značaj razvijanja svesti o tome da je briga o jeziku zajednički posao. On je istakao da treba voditi računa ne samo o tome šta kažemo, već i o načinu na koji to kažemo, te da u vremenu kada se sve manje vodi računa o jezičikoj kulturi, obeležavanje Dana slovenske pismenosti ima veliku važnost.

– Jezička kultura je kolektivno i pojedinačno važan zadatak i u obrazovnom sistemu i u srpskom medijskom prostoru. Šta god radili, mi se svakodnevno obraćamo drugima i drugi se obraćaju nama. Vrlo je važno šta mi govorimo i to je, rekao bih od presudnog značaja, ali je važno i kako govorimo, na koji način se obraćamo i kako artikulišemo svoje misli i osećanja – rekao je profesor dr Veljko Brborić, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na predavanju pod nazivom “Jezička kultura kod Srba”.

Tokom predavanja podsetio je na projekat “Negujmo srpski jezik”, iz 2016. godine, koji je jedna od aktivnosti na podizanju nivoa svesti o značaju negovanja pravilnog pisanja i govorenja. Tokom trajanja projekta, napravljeni su edukativni posteri sa fotografijama poznatih ličnosti, koji su imali za cilj da podstaknu ljude da vode računa o tome kako pišu i govore. Jezičke nedoumice prikazane na posterima osmislili su saradnici sa Filološkog fakulteta u Beogradu.

Napomenuo je da je briga o jeziku i jezičkoj kulturi obaveza, kako prosvetne vlasti i škole, tako i medija u celosti. Prisutnim gimnazijalcima poručio je da budu odgovorni prema maternjem jeziku i jezičkoj kulturi, a medijima, koji su gledaniji i slušaniji od nastavnika i od predavanja, da tu ideju prenesu.

– Kada svako da mali doprinos i kada budemo imali jasnu svest o tome da je ovo važna tema, onda će i briga o jeziku biti kolektivno zadovoljstvo, a jezička kultura svih nas bolja – objasnio je profesor.

Inače, Dan slovenske pismenosti i kulture tradicionalno se obeležava 24. maja u znak sećanja na misionarski rad Ćirila i Metodija, a osim Srba obeležavaju ga Rusi, Ukrajinci, Makedonci, Slovac i Česi.

J.A.

Ostale vesti

back-to-top