Jezero Ćelije u “okovima” našeg nemara: Od plastičnih boca do uginulih životinja

Postavljeno: 09.12.2018

Sve nas povremeno zapanji slika površine jezera bukvalno “okovane” otpadom koji smo “pozaboravljali” na njegovim obalama i raznim smetlištima koja smo napravili duž rečnih tokova. Akcije čišćenja koje periodično organizuju ovdašnja komunalna preduzeća, uz podršku udruženja i građana, sa priobalja i površine vode uklone i po nekoliko stotina vreća otpada, a vozila JKP Kruševac odvezu ga na deponiju u Srnju. – Prinuđeni smo da branimo, spašavamo naše vodotokove od nesavesnih korisnika –kaže za GRAD direktorka JKP Kruševac, Snežana Radojković

Snežana Radojković, direktorka JKP Kruševac,

Sa Snežanom Radojković razgovaramo o tome koliko je jezero napadnuto komunalnim otpadom i šta JKP Kruševac može uraditi za njegovu odbranu. Premda kruševački Vodovod osim periodičnih akcija čišćenja već više godina organizuje i javne radove tokom kojih angažuje radnike da čiste obale, JKP Kruševac je nezaobilazan partner u ovim aktivnostima, jer sve što se prikupi odlaže se na deponiju u Srnju ili u rerciklažni centar ovog preduzeća.

– Jezero je veoma ugroženo komunalnim otpadom, ali moram da podsetim  da je to karakteristično za naš odnos prema svim vodotokovima. U oktobru i novembru smo u saradnji sa Gradom organizovali čišćenje naših potoka i reka. I  tada smo se suočili sa enormnim količinama otpada svake vrste koji smo sakupili u njihovim koritima. Mi, ustvari, prvenstveno branimo i spašavamo naše reke od nesavesnih meštana, nesavesnih korisnika – kaže Snežana Radojković.

Jezero je, kaže Radojkovićka specifično, jer ima mnogo različitih korisnika, turiste, kupače, ribolovce, potom i meštane priobalnih naselja, a tu je, naravno, i otpad koji stiže iz gornjeg toka Rasine, pre svega sa područja Brusa i Blaca.

 

U toku ove godine ekipe JKP „Kruševac“ su u tri navrata radile na čišćenju okoline i priobalja jezera Ćelije. U februaru su prikupljali krupno i kabasto smeće od brane do Zlatara. U maju su učestvovali u združenoj akciji čišćenja priobalja, a  u avgustu je petoro radnika ovog preduzeća bilo angažovano na sakupljanju smeća i čišćenju jezera na potezu od Ćelija do Kupaca.

U priobalju i vodi jezera, baš kao i kod drugih vodotokova na teritoriji grada najviše ima pet ambalaže, ali i drugih, mnogo opasnijih vrsta smeća, kako kaže naša sagovornica.

Pet ambalaža svakako je veoma štetna, počev od činjenice da zagušuje vodotokove i izaziva njihovo izlivanje, pa preko činjenice da je vreme njenog poluraspada veoma dugo, ali ono što je još strašnije jeste kada u našim vodama plutaju, a to nije retkost, leševi životinja, kante od pesticida, goriva… Takve stvari nalazimo i na jezeru u akcijama čišćenja – navodi Snežana Radojković, dodajući da naši sugrađani moraju da razumeju da sve što bace u prirodu na kraju završi u vodama i čini nenadoknadivu štetu zagađujući ih.

– Taj nivo neodgovornosti prema nečemu što je naše teško je objasniti. Jezero je nama od životne važnosti, mi nemamo alternativni izvor vodosnabdevanja, a nismo ni svesni koliko smo bogati što ga imamo – dodaje Radojkovićka.

Podseća i da je JKP Kruševac poslednjih godina proširio uslugu organizovanog prikupljanja i odnošenja komunalnog otpada na gotovo čitavu teritoriju grada, te da se intenzivno rešavaju problemi onih naselja koja imaju uske saobraćajnice u koje vozila Javnog komunalnog ne mogu da uđu. Među takvima su i zaseoci na obali jezera.

U ovom trenutku se radi na pripremama da se ista takva usluga obezbedi za zaseoke Tufegdžići, Vasići i druga koja se nalaze u priobalju jezera. Nadamo se da ćemo uspeti da te pripreme okončamo i da naredne godine i ove zaseoke obuhvatimo. U toku je izrada projektne dokumentacije i pratimo konkurse i konkurišemo za potrebna sredstva jer je reč o nepristupačnim terenima sa uskim i strmim putevima i tehnološki nije izvodljivo da se naša vozila koja su gabaritna kreću po tim saobraćajnicama, naročito u zimskom periodu kada ima i nanosa snega i poledice.

Predstavnici JKP „Kruševac“ iz RJ čistoća, sa Komunalnom inspekcijom i predstavnicima Mesnih zajednica, obišli su teren i sačinili zapisnik gde su određene lokacije sabirnih mesta za iznošenje smeća gde ne postoji mogućnost ulaska komunalnog vozila – autosmećara. Takođe su i precizirane ulice u kojima će se usluga iznošenja smeća izvršavati organizovano pomoću kanti. To su lokacije gde autosmećar nesmetano može da obavlja uslugu. Potpisani su ugovori sa MZ-a i čeka se njihova saglasnost kako bi ekipe JKP „Kruševac“ počele sa vršenjem usluge odvoženja smeća.

– Da bi JKP „Kruševac“ ovom uslugom pokrilo i teritoriju mesnih zajednica kod jezera Ćelije potrebno je i da se ispune još neke tehničke mogućnosti. Za pokrivenost ove teritorije potrebno je da se nabave dva nova autosmećara. Nadamo se da od GIZ-a kroz projekte dobijemo ta dva vozila. Naše ekipe trenutno odvoze smeće iz kontejnera koji se nalaze na glavnom putu od Golovoda do jezera Ćelije (Stepoš, Šavrane, Šogolj, Kupci), kod škola i mesnih zajednica.

Javno komunalno je, prema direktorkinim rečima, uključeno u prjekat ”Podrška lokalnim samoupravama na putu ka EU“ usmeran na očuvanje i zaštitu jezera Ćelije i produžetak njegovog roka eksplatacije, kao jedinog izvora pijaće vode za veći broj opština u Rasinskom okrugu. Projekat sprovodi Grad u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština i uz podršku Vlade Švedske.

– Mi kao javno preduzeće pratimo sve zadatke koje projekat zaštite jezera stavlja pred nas, imamo veliki oslonac u gradskoj službi za ekologiju i veoma smo zadovoljni saradnjom sa osnivačem. U budžetu za ekologiju uvek se planiraju sredstva i za naše potrebe, ali je važno da i sami nađemo nekog partnera kako bismo mogli da ubrzano unapređujemo naše kapacitete. Zato se trudimo da pratimo projektne pozive i da budemo spremni da na njih odgovorimo – dodaje naša sagovornica. I pitanje regionalne deponije, dodaje, još uvek je u fazi projektnog planiranja koje vodi Grad.

Regata Klub u akcijama čišćenja jezera od devedesetih – Danas bolje nego ranije, ali

Kruševački Regata klub akcije uklanjanja čvrstog komunalnog otpada sa površine jezera Ćelije, kaže za kruševacgrad Dragiša Ranković, član ovog kluba, organizuje još od devedesetih godina.

– Najpre smo to radili sami, jer kad dođu velike vode iz Brusa i Blaca, površina jezera se bukvalno nije videla od pet ambalaže i raznog otpada. Prikupljali smo i do 400 vreća, bilo je tu svega, čak i boca od ulja i otrova – navodi Ranković, koji je do skoro bio i predsednik Regata kluba.

– I sada redovno učestvujemo u akcijama koje zajednički organizuju Vodovod i JKP, a priključuju im se i građani i druga udruženja. Mi sa našim plovilima čistimo površinu vode, rukavce i zalive do kojih je teško stići a u kojima se najviše ovog otpada zadržava. Sada je situacija mnogo bolja nego ranije, ali i dalje se količine otpada mogu meriti tonama – kaže Ranković.

On podseća da bukvalno sve što je bačeno u prirodu na kraju završi u vodi i apeluje na sve nas da menjamo svoje navike i da čuvamo jezero jer je ono izvor pitke vode za ceo okrug.

Regata klub, inače, radi u okviru Ribolovačkog društva “Rasina”, ima tridesetak čamaca i do sada je, po Rankovićevim rečima, 40-tak puta učestvovala u čišćenju jezera i drugih vodotokova u našem kraju.

N.Budimović

      

Tekst je deo projekta „Vodimo život poštujući vodu – Jezero Ćelije, izazovi i rešenja“. Projekat sufinansiraju Ministarstvo kulture i informisanja i Grad Kruševac. Stavovi izneti u podržanom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji su dodelili sredstva

Ostale vesti

back-to-top