“Jefimijin vez” za 2020. godinu – Draganu Lakićeviću

Postavljeno: 07.06.2021

Iako zbog pandemije nije bilo raspisanog konkursa za nagradu koja nosi ime prve srpske pesnikinje, žiri je kroz sagledavanje celokupne pesničke produkcije u Srbiji tokom prošle godine, odlučio da priznanje „Jefimijin vez“ za 2020. godinu pripadne Draganu Lakićeviću za zbirku „Žetelica i Šumanović“ u izdanju beogradskog Partenona. Nagrada će mu biti uručena 17. juna na ovogodišnjim Jefimijinim danima

I ove, kao i prošle godine, žiri Nagrade „Jefimijin vez“ u sastavu Jovan Pejčić– predsednik, i članovi Miloš Petrović i Nikola Marinković, radio je uslovljen pandemijom, telefonski i onlajn komunikacijom. Kako konkurs za nagradu nije raspisivan, žiri je do polovine aprila 2021. ostvario neposredan uvid u srpsku pesničku produkciju i kao potencijalne kandidate izdvojio 14 zbirki stihova. Potom je izbor sužen na 5 najizrazitijih pesničkih izdanja. 

Po sudu žirija, bile su to zbirke: Dragana Markovića (Po kratkom postupku – Poetikum, Valjevo), Selimira Radulovića (O dukatu sa likom starca – Laguna, Beograd), Dragana Hamovića (Glas sa Limesa – Srpska književna zadruga), Dragana Lakićevića (Žetelica i Šumanović – Partenon, Beograd) i Branislava Matića (Ostrvo – Srpska književna zadruga).

U treći krug ušla su ostvarenja Dragana Lakićevića, Dragana Markovića i Selimira Radulovića, a konačno je, većinom glasova, odlučeno da nagradu „Jefimijin vez“ za najbolju knjigu poezije jefimijskoga duha objavljenu 2020. godine dobije pesnik Dragan Lakićevi za zbirku “Žetelica i Šumanović” . 

U obrazloženju se navodi da je reč  o knjizi soneta izuzetno visokog umetničkog dometa, savršene formalne i jezičko-poetske strukture, u kojoj se, u tematsko-značenjskom sloju, srećno ukrštaju motivi i simboli ličnoga i mitskog, metafizičkog i istorijskoga, nacionalnog i kosmičkog, umetnosti same i stvarnosti iz koje ona izvire, koju estetski nadgrađuje..

„U “Žetelici i Šumanoviću” Lakićević, za razliku od prethodnih njegovih pesničkih knjiga, zahtevnoj formi soneta i visokoj čistoti ritma pridodaje nasleđe drugih oblika stvaranja. Tako, polazeći od vizuelnih umetnosti, skulpture i slikarstva u prvom redu, on kreira jedan posve nov, bogat svet koji u jezik poezije sažima nekoliko kulturnih i estetskih ravni. Na prvom mestu, to je srpska umetnost, ali i istorija 19. i prve polovine 20. veka, oličene u temeljnim figurama topčiderske „Žetelice“ i stradalnog Save Šumanovića. Simbolika ovih figura u istorijskom sloju nadsvođuje tekst zbirke.

U drugom sloju je moderno kulturno nasleđe srpskog naroda na putu od klasicističkog do modernističkog izraza. Biografsko vreme koje strukturiše ciklus soneta o Savi Šumanoviću u tome kontekstu predstavlja majstorsko transponovanje osobene likovne poetike srpskog kubiste i ekspresioniste u lirski jezik „pesnika snega“. Treću i najzanimljiviju ravan ovog pesničkog teksta predstavlja složeno ritmičko-melodijsko nijansiranje u okviru vrlo strogih poetičkih okvira zadatih prevashodno u ciklusu o Šumanoviću.

Višestruka simbolika snega, dobro poznata iz ranijih Lakićevićevih zbirki, ukrštena je sa hronologijom Šumanovićevog života i stvaranja, i dodatno sustegnuta veoma preciznim vezanim stihom i sonetom“, kaže se u saopštenju stručnog žirija.

Nagrada će Draganu Lakićeviću biti svečano uručena 17. juna, na ovogodišnjim jubilarnim Jefimijinim danima (50 godina od osnivanja i trideset godina od obnavljanja manifestacije), u manastiru Ljubostinji. Nagradu dodeljuje Opština Trstenik a sastoji se od kopije Jefimijine „Pohvale Svetom knezu Lazaru“ i novčanog dela.

Ž. Milenković

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

back-to-top