Istražujemo poreklo imena sela: Bogati Vita iz Vitanovca

Postavljeno: 10.12.2022

Istorijski značajno, selo Vitanovac se ističe po nekropoli poznatoj pod nazivom „Tursko groblje”. Smešteno je u podnožju Velikog Đula, a o nastanku njegovog imena, te prilikama koje su se tada zbivale, pisali su Milutin R. Jugović i Zdravko Kostić.

U vreme kneza Lazara, na mestu današnjeg Vitanovca, postojala je careva kovnica novca, u kojoj se kovao „vitak” novac. Jugović je zapisao kako se slovo „k” vremenom izgubilo, pa je selo dobilo ime stapanjem reči „vita” i „novac”.

Prema drugom predanju, prvobitni naziv rečice Vije, koja vijugavo protiče kroz selo, bio je Vita, te se veruje da je naselje nazvano po njoj.

Kostić je zabeležio priču o tome kako je knez Lazar, kada je sa vojskom krenuo na Kosovo, napravio duži odmor na teritoriji današnjeg sela Grkljana. Starešine su ga tada obavestile da su se vojsci pridružili novi dobrovoljci, ali da za njih nema dovoljno sablji i oružja. Rekli su mu kako u blizini živi dobar majstor, koji odlično i brzo zna da kuje. Problem je bio novac, neophodan za kupovinu materijala za kovanje.

Na teritoriji sadašnjeg Vitanovca živeo je Vita, o čijem se bogatstvu nadaleko znalo, te je Lazar naredio vojsci da se obrate njemu za pomoć: „Idite kod Vite i neka vam da novac da kupite materijal za iskovavanje sablji”. Tako je novac bio obezbeđen, a selo je, u znak sećanja na Vitu i novac koji im je dao kada su bili u nevolji, i dobilo ime.

Inače, Vitanovac je ratarsko seosko naselje razbijenog tipa. Prostire se na dolinskim stranama Vije, desne pritoke Rasine, u visinskom pojasu od 205 do 300 metara. Udaljeno je 15 kilometara od Kruševca. Površina atara iznosi 974ha, a 2011. godine brojalo je 602 stanovnika.

J. Aksentijević

Ostale vesti

back-to-top