Grad Kruševac o ugroženim grupama: Za podršku udruženjima iz budžeta 106 miliona

Postavljeno: 01.02.2022

Grad Kruševac ulaže značajne napore kako bi bio sredina sa socijalnom sigurnošću i odgovornošću za sve njene građane, a sa posebnim osvrtom na najugroženije kategorije stanovnika. Svake godine, Grad izdvaja značajna finansijska sredstva kako bi se unapredio položaj osoba sa invaliditetom– navodi se u, kako je naznačeno, objašnjenju koje je Gradske uprave uputila našoj redakciji povodom izjava SSP-a o teškim materijalnim uslovima u Društvu za MNRO

Navodeći odgovarajuće odredbe zakona koji tu oblast regulišu, u informaciji koju nam je uputila Služba za protokol i informisanje stoji da Grad Kruševac obezbeđuje značajna finansijska sredstva za realizaciju projekata udruženja  za oblasti koje su od javnog interesa:  socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, pomoć starima, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, nauku, kulturu, informisanje, humanitarne programe i druge programe u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe.

Odlukom o budžetu grada Kruševca za ove namene je 2020. godine  izdvojeno 90,9 miliona dinara, 2021. godine 100.9 miliona, a ove je planirano blizu 106 miliona dinara. Konkretno za finansiranje ili sufinansiranje projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti socijalne zaštite, boračko – invalidske zaštite i zašite lica sa invaliditetom, budžetom grada za ovu godinu planirano je 8,2 miliona.

Osim sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja, Grad Kruševac finansira i besplatni prevoz osoba sa invaliditetom, kojima je utvrđena invalidnost od najmanje 50 odsto – navodi se u informaciji i dodaje da je kao poseban vid pomoći porodicama i osobama sa invaliditetom, Grad osnovao posebnu ustanovu u oblasti socijalne zaštite – Centar za osobe sa invaliditetom, koju finansira u celini.

U okviru ove Ustanove realizuje se posebna, licencirana usluga ,,Dnevni boravak za decu i odrasle sa posebnim potrebama“, čiji su korisnici i mentalno nedovoljno razvijene osobe sa teritorije grada Kruševca, precizira se u informaciji.

Takođe se ukazuje i na činjenicu da pored socijalne usluge ,,Dnevni boravak za decu i odrasle sa posebnim potrebama“, Grad finansira i druge licencirane usluge: „Pomoć u kući“, „Lični pratilac deteta. Za te namene budžetom grada za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 105.5 miliona dinara.

Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama je jedno od udruženja koje se delom  finansira iz budžeta grada Kruševca za određene aktivnosti navedene u projektu za svaku kalendarsku godinu i to u iznosu od 936.769,28 dinara. Ovo udruženje može da stiče prihode i od drugih donatora, da se javlja na konkurse koje raspisuju nadležna ministarstva i republička udruženja, što MNRO i radi, te ima podršku i  Saveza MNRO Srbije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva kulture i informisanja – navodi se u saopštenju Grada, u kome se još konstatuje da Kruševac ima odličnu saradnju i podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kada su u pitanju lokalne usluge socijalne zaštite, te da će u narednom periodu, Grad „nastojati da unapređuje postojeće usluge kao i da razvija, osnažuje kapacitete, ljudske resurse, prostorne i tehničke mogućnosti  za razvijanje novih  licenciranih usluga u skladu  Zakonom o socijalnoj zaštiti i Pravilnikom o licenciranju usluga“.

Detaljna informacija Grada usledila je nakon saopštenja kruševačkog SSP-a ćiji su aktivisti povodom Dana Svetog Save posetili Društvo za mentalno nedovoljno razvijene osobe. U tom saopštenju SSP konstatuje da lokalna samouprava u Kruševcu „ne prepoznaje težak položaj u kojem se nalaze članovi ovog Društva, kao ni značaj unapređenja njihovog položaja i uslova za život”, kao i da “nije prepoznala ni značaj projekta „Roditeljska kuća“, koji bi trebalo da reši neke od probleme s kojim se članovi svakodnevno suočavaju”.

N.B.

Ostale vesti

back-to-top