Grad Kruševac o ugroženim grupama: Za podršku udruženjima iz budžeta 106 miliona

Postavljeno: 01.02.2022

Grad Kruševac ulaže značajne napore kako bi bio sredina sa socijalnom sigurnošću i odgovornošću za sve njene građane, a sa posebnim osvrtom na najugroženije kategorije stanovnika. Svake godine, Grad izdvaja značajna finansijska sredstva kako bi se unapredio položaj osoba sa invaliditetom – navodi se u, kako je naznačeno, objašnjenju koje je Gradske uprave uputila našoj redakciji povodom izjava SSP-a o teškim materijalnim uslovima u Društvu za MNRO

Navodeći odgovarajuće odredbe zakona koji tu oblast regulišu, u informaciji koju nam je uputila Služba za protokol i informisanje stoji da Grad Kruševac obezbeđuje značajna finansijska sredstva za realizaciju projekata udruženja  za oblasti koje su od javnog interesa:  socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, pomoć starima, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, nauku, kulturu, informisanje, humanitarne programe i druge programe u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe.

Odlukom o budžetu grada Kruševca za ove namene je 2020. godine  izdvojeno 90,9 miliona dinara, 2021. godine 100.9 miliona, a ove je planirano blizu 106 miliona dinara. Konkretno za finansiranje ili sufinansiranje projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti socijalne zaštite, boračko – invalidske zaštite i zašite lica sa invaliditetom, budžetom grada za ovu godinu planirano je 8,2 miliona.

Osim sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja, Grad Kruševac finansira i besplatni prevoz osoba sa invaliditetom, kojima je utvrđena invalidnost od najmanje 50 odsto – navodi se u informaciji i dodaje da je kao poseban vid pomoći porodicama i osobama sa invaliditetom, Grad osnovao posebnu ustanovu u oblasti socijalne zaštite – Centar za osobe sa invaliditetom, koju finansira u celini.

U okviru ove Ustanove realizuje se posebna, licencirana usluga ,,Dnevni boravak za decu i odrasle sa posebnim potrebama“, čiji su korisnici i mentalno nedovoljno razvijene osobe sa teritorije grada Kruševca, precizira se u informaciji.

Takođe se ukazuje i na činjenicu da pored socijalne usluge ,,Dnevni boravak za decu i odrasle sa posebnim potrebama“, Grad finansira i druge licencirane usluge: „Pomoć u kući“, „Lični pratilac deteta. Za te namene budžetom grada za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 105.5 miliona dinara.

Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama je jedno od udruženja koje se delom  finansira iz budžeta grada Kruševca za određene aktivnosti navedene u projektu za svaku kalendarsku godinu i to u iznosu od 936.769,28 dinara. Ovo udruženje može da stiče prihode i od drugih donatora, da se javlja na konkurse koje raspisuju nadležna ministarstva i republička udruženja, što MNRO i radi, te ima podršku i  Saveza MNRO Srbije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva kulture i informisanja – navodi se u saopštenju Grada, u kome se još konstatuje da Kruševac ima odličnu saradnju i podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kada su u pitanju lokalne usluge socijalne zaštite, te da će u narednom periodu, Grad „nastojati da unapređuje postojeće usluge kao i da razvija, osnažuje kapacitete, ljudske resurse, prostorne i tehničke mogućnosti  za razvijanje novih  licenciranih usluga u skladu  Zakonom o socijalnoj zaštiti i Pravilnikom o licenciranju usluga“.

Detaljna informacija Grada usledila je nakon saopštenja kruševačkog SSP-a ćiji su aktivisti povodom Dana Svetog Save posetili Društvo za mentalno nedovoljno razvijene osobe. U tom saopštenju SSP konstatuje da lokalna samouprava u Kruševcu „ne prepoznaje težak položaj u kojem se nalaze članovi ovog Društva, kao ni značaj unapređenja njihovog položaja i uslova za život”, kao i da “nije prepoznala ni značaj projekta „Roditeljska kuća“, koji bi trebalo da reši neke od probleme s kojim se članovi svakodnevno suočavaju”.

N.B.

Ostale vesti

back-to-top