Formiranjem Lokalnih akcionih grupa lakše do evropskih fondova

Postavljeno: 09.06.2021

Formiranje Lokalnih akcionih grupa, čiji je cilj bolji pristup fondovima Evropske unije, bila je tema brojnih sastanaka koje je Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga organizovala na području našeg Okruga, te sastanka održanog u Čačku, koji ima iskustvo u formiranju pomenutih grupa

Agencija za regionalni razvoj je, kako navode njeni predstavnici, uz uz podršku Grada Kruševca, koji je predstavljao pomoćnik za poljoprivredu Marko Knežević, u prethodnom periodu obišla sve opštine našeg Okruga kako bi predstavnike sa lokala jos jednom upoznala sa mogućnostima formiranja Lokalnih akcionih grupa i prednostima koje bi one donele. Istaknut je značaj međuopštinskog povezivanja, predloženi su načini i metode za ispitivanje potreba i prioriteta mesnih zajednica, a podeljena je brošura o trenutnom stanju LAG-ova u Srbiji, LEADER pristupu, primerima dobre prkase te koracima u formiranju istih.

Na sastanku u Naučno tehnološkom parku u Čačku učestvovali su predstavnici svih lokalnih samouprava iz Rasinskog okruga te predstavnici privrede, turističkih organizacija, civilnog sektora, a mogli su da saznaju detalje o iskustvima formiranih lagova: Čačak – Gornji Milanovac i Dragačevo – Jelica- Zapadna Morava.

– Tada su, takođe, podeljena iskustva o funkcionisanju LAG-ova u zemljama u okruženju, sa fokusom na Sloveniju. Objašnjeni su koraci u formiranju LAG-a, izazovi sa kojima su se suočavali, predstavljeni su rezultati i planovi za dalje funkcionisanje – kaže vršilac dužnosti direktora Agencije za Regionalni razvoj Rasinskog okruga Stefan Ribać.

On napominje da iskustva iz zemalja u okruženju ukazuju da su LAG -ovi efikasni u podsticanju održivog razvoja te da je neophodno je umrežiti nosioce lokalnih aktivnosti oko zajedničkih projektnih i multisektorskih aktivnosti, odnosno definisati potencijale, izazove, prednosti i ciljeve, koji bi doprineli poboljšanju ekonomske konkurentnosti određenog područja, teritorije.

Predstavnica ARRRO Sonja Jevremovic, inače menadžerka projekta “Transfer znanja i iskustva za bolji pristup fondovima EU“ u okviru koga se pomenute aktivnosti sprovode, napominje da LAG treba da doprinese i jačanju dijaloga i saradnje između različitih ruralnih aktera, koji često nemaju ili imaju malo iskustva u saradnji.

– LAG treba da poveže javne i privatne partnere, da bi bila dobro uravnotežena grupa koja bi predstavljala interese postojećih lokalnih grupa koje dolaze iz različitih socio – ekonomskih sektora određene teritorije. Na nivou odlučivanja, privatni partneri i udruženja treba da učestvuju najmanje sa 50 odsto u lokalnom partnerstvu. Samo saradnjom, umrežavanjem na regionalnom i međunarodnom nivou, možemo unaprediti svoju konkurentsku poziciju i raspoložive fondove EU učiniti dostupnijim u implementaciji različitih projekata ( u oblasti poljoprivrede, infrastrukture, turizma, kulture, ekologije, obrazovanja…) – napominje ona.

Pomenuti projekat se sprovodi uz podršku Razvojne agencije Srbije.

Foto: Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga

J.B.

Ostale vesti

back-to-top