Edukativni centar: “Garancijama za mlade“ do bržeg zaposlenja

Postavljeno: 31.07.2022

Kruševački Edukativni centar, na juče održanoj završnoj konferenciji, predstavio je rezultate projekta “Garancije za mlade u lokalnim politikama i praksi“. Projekat koji se sprovodi  u okviru programa Beogradske otvorene škole “Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti”, ima za cilj unapređenje zapošljivosti i zaposlenosti mladih na nivou lokalne zajednice.

 Prema programu „Garancije za mlade“, koji su prihvatile sve zemlje članice Evropske unije, države imaju obavezu da mladim osobama do 25 godina starosti, u periodu od četiri meseca nakon prestanka školovanja ili gubitka radnog angažmana, ponude neku kvalitetnu uslugu. One se obavezuju da će u u tom periodu mladima ponuditi zaposlenje, nastavak školovanja, praksu ili obuku.

– Cilj i ideja našeg projekta je da ispitamo kakve su potrebe na lokalnom nivou, kakva je trenutna situacija, kapaciteti i umreženost aktera koji se bave zapošljavanjem mladih i kakva je saradnja između civilnog, biznis i javnog sektora – rekao je Ilija Jovanović, programski direktor Edukativnog centra.

Program je započeo jednostavnim informativnim i promotivnim aktivnostima, a potom su usledile prezentacije, info-sesije, konsultativni sastanci prevashodno sa predstavnicima javnih institucija i organizacija civilnog društva.

– Suština tog programa je da se mladim ljudima obezbede neke usluge, koje su im neophodne u procesu osamostaljivanja i pronalaženja svog mesta u radnom okruženju i lokalnoj zajednici u kojoj žive – objasnila je izvršna direktorka Edukativnog centra, Violeta Stevović.

Preporuke se uglavnom odnose na informisanje i uključivanje mladih u kreiranje programa i aktivnosti koje se tiču nekih garancija za njih same, te umrežavanje lokalnih aktera, kako bi se saznalo šta nedostaje i kojim se uslugama treba baviti.

Tema zapošljavanja mladih globalni je i gorući problem, a istraživanja pokazuju da je procenat nezaposlenosti mladih u Srbiji mnogo veći nego kod država članica Evropske unije, što predstavlja problem društva u celini.

– Ovo posebno bude upadljivo kada pričamo o mladima koji dolaze iz različitih osetljivih grupa, a naročito o mladima iz “NEET kategorije”. To su mladi koju su završili proces obrazovanja, koji nisu trenutno zaposleni, niti su u nekom procesu dodatne edukacije. Njih, na nivou Srbije, ima 20 odsto od ukupnog broja mladih, što je veliki broj– navela je izvršna direktorka Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR), Jelena Stojanović.

Srbija je ušla u proces uvođenja pomenutog programa i u toku je pripremna faza. Faza implementacije kreće 2023. godine u kojoj će prvi fokus biti na pilotiranju programa u nekoliko lokalnih samouprava.

Zbog kompleksnosti programa, uključen je veći broj ministarstava. Nosilac čitavog programa je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a ključne uloge imaće Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta.

Projekat se sprovodi u okviru programa Beogradske otvorene škole “Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti”, uz finansijsku podršku Evropske unije.

J.A. – J.P.

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

back-to-top