Edukativni centar: Do posla kroz „Radnu praksu”

Postavljeno: 30.09.2022

Povodom Javnog poziva za učešće u programu Radna praksa u kompanijama za povratnike i druga teže zapošljiva lica” održan je Info dan, namenjen povratnicima iz inostranstva i drugim teže zapošljivim grupama na tržištu rada sa teritorije Šumadije i Zapadne, Južne i Istočne Srbije. Uslov je da kandidati budu nezaposlena lica.

Poziv je namenjen povratnicima iz inostranstva, odnosno osobama koje više ne ispunjavaju uslove za ulazak i boravak na teritoriji druge držva, kao i ostalim teže zapošljivim licima: mladima, ženama, Romima, dugoročno nezaposlenim licima, korisnicima socijalne pomoći, mladima koji izlaze iz hraniteljskog smeštaja, mladima koji nisu u obrazovanju niti rade (NEET), licima bez ili sa niskim kvalifikacijama, nezaposlenim licima iz ruralnih sredina, žrtvama porodičnog nasilja te licima sa invaliditetom.

– Videli smo da postoje neki problemi kada su u pitanju povratnici i teže zapošljive kategorije. Najznačajniji prediktori za problem visoke nezaposlenosti su nedostatak obrazovanja, znanja i veština koje se na tržištu traže. Sa druge strane, možda postoji i neka vrsta predrasuda kod samih poslodavaca, ali se čini da je toga sve manje. Poslodavci su promenili svoje stavove silom prilika, jer se situacija na tržištu u značajnoj meri promenila. Ponuda radne snage je značajno manja nego što je nekad bila, a potražnja se povećala, pa su poslodavci sve otvoreniji prema obučavanju i zapošljavanju ovih kategorija – rekao je predstavnik Razvojnog biznis centra Kragujevac, Nemanja Jovičić.

Projekat je započet početkom juna i trajaće do kraja maja naredne godine. Kruševac, Kragujevac, Prijepolje, Požega, Bujanovac i Vranje odabrani su prema zainteresovanosti poslodavaca za zapošljavanje povratnika i lokalnog stanovništva iz teže zapošljivih kategorija.

– Program ima za cilj da posredno reši problem poslodavaca kojima nedostaje radna snaga kako bi realizovali svoje poslovne aktivnosti i obezbedili rast i razvoj svojih preduzeća. Hoćemo da integrišemo povratnike i teško zapošljive grupe na tržište rada pružanjem podrške u okviru koje mogu da steknu nova znanja i veštine koje se u lokalnoj sredini traže – dodao je on.

Program podrazumeva plaćenu dvomesečnu radnu praksu u toku koje će kandidati veštine i znanja sticati uz pomoć iskusnih mentora. Nakon isteka tog roka imaće priliku za zasnivanje radnog odnosa kod poslodavaca koji imaju potrebu za novim zapošljavanjem u određenim zanimanjima.

– Ideja i cilj svih zainteresovanih strana je da lica, koja završe tu dvomesečnu obuku, ostanu da rade u kompanijama. Mesečna nadoknada za praktikante iznosi 45.000 dinara. Program podrazumeva da je to bruto nadoknada, međutim naši poslodavci u Kruševcu su izrazili želju da oni dodatno stimulišu praktikante i da taj iznos bude veći, odnosno da to bude neki neto iznos. Oni žele da motivišu i stimulišu ljude da prođu kvalitetnu obuku u trajanju od ta dva meseca, kako bi povećali šanse za ostanak tih lica i prelazak u radni odnos – objasnio je programski direktor Edukativnog centra Kruševac, Ilija Jovanović.

Poziv je otvoren do 14. oktobra, a nakon selekcije odabrane kandidate očekuje obuka mekih veština, koja ima za cilj olakšanje procesa prilagođavanja kompaniji. Takođe, svi učesnici će biti angažovani prema ugovoru o stručnom usavršavanju koji potpisuju sa kompanijom.

Inače, program je deo projekta „Podrška integraciji na tržište rada povratnika i drugih teže zapošljivih grupa kroz sticanje nedostajućih veština za tržište rada”, a partnerski ga sprovode Razvojni biznis centar Kragujevac i Edukativni centar Kruševac uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) GmbH, u okviru programa „Program migracija za razvoj (PME)”. Program PME je deo globalne inicijative „Povratak do novih mogućnosti” Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

J.A.

 

Ostale vesti

back-to-top