Danas kreće prijava za program “Moja prva plata” – šansa za 10.000 mladih

Postavljeno: 17.08.2020

Poslodavci u Srbiji od danas mogu da se prijave za program “Moja prva plata” u koji će biti uključeno 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, koji su bez radnog iskustva inalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje

Programom “Moja prva plata” daje se mogućnost mladima bez radnog iskustva da obave praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad i na taj način povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje.

Zapošljavanje 10.000 mladih na po devet meseci, bez zasnivanja radnog odnosa, država će podržati sa 20.000 dinara mesečno za zaposlene sa srednjom školom, odnosno, 24.000 dinara za one sa fakultetom, dok će ostatak davati poslodavci. Za mla de uključene u ovaj program , NSZ takođe uplaćuje i doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Program za koji je izdvojeno dve milijarde dinara,  sprovodi se kod poslodavca u privatnom ili javnom sektoru, a prioritet imaju poslodavci iz privatnog sektora,  naročito iz devastiranih opština.

Poslodavci i potencijlani zapsoleni mogu da konkurišu do 25. septembra, kandidati  od 1. do 15. oktobra, dok će se od 1. novembra obavljati povezivanje kandidata i poslodavaca.

D.P.

Ostale vesti

back-to-top