Danas je Svetski dan dostojanstvenog rada

Postavljeno: 07.10.2022

Povodom obeležavanja Svetskog dana dostojanstvenog rada, koji se tradicionalno obeležava 7. oktobra, Fondacija Centar za demokratiju ukazuje da velikom broju građana Srbije nije omogućeno pravo na dostojanstven rad, te poziva ključne aktere u državi da zaštite pristojan život radnica, radnika i njihovih porodica.

Mnogi radnici u Srbiji, navodi Fondacija, rade u uslovima nesigurnog zaposlenja, niskih zarada i rizika od siromaštva, nedovoljne zaštite radnih prava i bezbednosti i zdravlja na radu, a naročito je nepovoljan položaj osetljivih grupa na tržištu rada. Ono što posebno zabrinjava je uskraćivanje prava građana na dostojanstven rad u pogledu mogućnosti zapošljavanja i prava na zaštitu u slučaju nezaposlenosti.

Naime, u Srbiji je minimalna zarada, koja bi trebalo da bude izuzetak i privremena mera koja ima zaštitnu funkciju – postala pravilo, a njena visina ne obezbeđuje minimum egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenih i njihovih porodica. U 2022. godini, iznos minimalne zarade, koji za tročlanu porodicu iznosi 39.600 dinara, je ispod relativnog praga siromaštva. I pored najavljenog povećanja u 2023. godini, imajući u vidu trendove inflacije i rast troškova života, minimalna zarada će ostaviti radnike i radnice u riziku od siromaštva. Nominalan rast prosečnih zarada u prvih šest meseci ove godine bio je 13,5%, a realan 3,5%.

Fondacija se zajedno sa partnerskim organizacijama potpisnicama Deklaracije o plati za život zalaže za zaštitu ljudskog prava na platu za život, jer su radnicama i radnicima u Srbiji neophodne plate od kojih će moći dostojanstveno da žive.

Centar će nastaviti rad na promociji standarda dostojanstvenog rada u Srbiji, i socio-ekonomskih prava u kontekstu reformi orijentisanih na EU, uz implementaciju Agende 2030 UN.

– Ekonomski rast mora ići ruku pod ruku sa standardima dostojanstvenog rada. Neophodno je usklađivanje domaćeg pravnog okvira sa standardima Evropske unije i Međunarodne organizacije rada, uređivanje novih oblika rada, kao i donošenje strateških dokumenata koji uređuju pitanja iz oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike – navodi se u saopštenju Centra za demokratiju.

Inače, od 2008. godine, 7. oktobar se obeležava kao Svetski dan dostojanstvenog rada, koji podrazumeva produktivno radno mesto na kome se štite prava radnika i gde se može zaraditi pristojna zarada, uz postojanje odgovarajuće socijalne zaštite.

J.A.

Ostale vesti

back-to-top