Da li su Slovenci pametniji od Srba?

Postavljeno: 21.03.2016

Udruženje građevinskih inženjera Srbije-UGIS i Udruženje Privrednici Srbije izdali su saopštenje u kome analiziraju kada će u Srbiji prosečna plata biti na nivou Slovenačke i šta treba uraditi da bi se to postiglo 

Poštovani!

Mi smo napisali projekat: DA LI SU SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA? ( – Kad će Srbija imati prosečnu platu 1.004 eura? Za 86 godina!!- )

Prvi deo projekta, analizira ekonomsku politiku Srbije koja se vodi poslednjih 30 godina, koja je pogubna i koja je dovela do toga, da je u 2015 godini, prosečna neto plata u Srbiji bila je 361, a u Sloveniji 1.004 eura.  Zbog ovakve ekonomske politike i prosečna neto plata od 361 eura, građani beže iz Srbije. U poslednjih 25 godina, iz Srbije je pobeglo 1 milion građana.

Drugi deo projekta je,  Projekat:KAKO ZA TRI GODINE DOSTIĆI PROSEČNU NETO PLATO OD 1.004 EURA? Projekat pokazuje, šta i kako treba da uradimo, da bi u Srbiji, za tri godine, prosečna neto plata  bila 1.004 eura.

Znam! Mnogi će reći!  Ovi projekti je nerealan, nije moguće za tri godine postići, da u Srbiji bude prosečna nato plata 1.004 eura.

Moguć je gospodo! Pročitajte projekat, pa onda sudite! Moram podsetiti, da je 1990 godine u Srbiji prosečna neto plata bila 1.000 DM, što je više nego današnjih 1.000 eura.

ANALIZA PITANJA! DA LI SU SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA???

Analiza br 1.

Ovo i ovakvo pitanje moramo postaviti sebi i političarima, jer je u 2015 godini, PROSEČNA NETO PLATA U SLOVENIJI BILA JE 1.004 eura a u SRBIJI 361 euro. Projekat ima zadatak da objasni: zašto je prosečna neto plata u Srbiji 361 euro a u Sloveniji 1004 eura, zašto građani Srbije beže iz Srbije, zašto smo toliko propali, i da pokaže, put spasenja za narod i državu.

Moramo shvatiti, narod i politički lideri, da idemo pogrešnim putem, da vodimo pogrešnu ekonomsku politiku, već 30 godina, i da zbog ovakve ekonomske politike, mladost Srbije beži iz Srbije. ( Po zvaničnim podacima, u poslednjih 25 godina, iz Srbije pobeglo je oko 800.000 građana. Ako na ovaj broj dodamo i decu rođenu u iseljeništvu, onda možemo reći! Za poslednjih 25 godina, iz Srbije se iselilo milion građana.)

Da bi doneli ispravan zaključak, doneli ispravnu ocenu, da li su Slovenci pametniji od Srba, moramo uporediti znamenite Srbe sa znamenitim Slovencima.

srb-slo-3srb-slo-2

Ja sam, iz knjige 100 najznamenitijih Srba, odabrao 5 Srba, 5 svetskih velikan, i uporedio sa 5 znamenitih Slovenaca.

Odabrao sam ovih 5 znamenitih Srba: Nikolu Teslu, Milutina Milankovića, Mihajila Pupina, Ivu Andrića i Bogdana Maglića i pokušao da nađem 5 znamenitih Slovenaca, koji mogu stati naspram ovih 5 svetskih velikana.

Ja nisam našao ni jednog Slovenca, koji bi mogao da stane naspram ovih pet srpskih i svetskih velikana, jer ih Slovenija nema. Pa sam na osnovu ove činjenice doneo zaključak !!

Na osnovu gore navedenog, može se zaključiti! SRBI SU PAMETNIJI OD SLOVENACA!!!

Analiza br 2.

Da bi uradili valjanu analizu i doneli ispravan zaključak, na postavljeno pitanje! DA LI SU SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA ? Moramo analizirati i druge faktore, koji utiču na kvalitet života u Srbiji i Sloveniji. Moramo analizirati, prosečne neto plate u 2015 godini.

Ostvarena prosečna neto plata, u 2015 godini, u okruženju je :

  • u SLOVENIJI je: 1.004 eura,
  • u HRVATSKOJ je: 747 eura,
  • u CRNOJ GORI je: 482 eura,
  • u BOSNI I HERCEGOVINI je: 422 eura,
  • u MAKEDONIJI je: 365 evra a u
  • SRBIJI 361 eura.

Prosečna neto plata u Austriji, u 2015 godini, je: 2.114 eura.

Prosečna neto plata u Francuskoj, u 2015 godini, je 2.474 eura.

Da bi razumeli ovu priču i shvatili, u kakvom se problemu nalazimo, moramo postaviti sledeća pitanja:

  1. Koliko je godina potrebno Srbiji, da dostigne sadašnju neto platu Slovenije od 1004 eura?
  2. Koje godine će Srbija dostići prosečnu Slovenačku neto platu od 1.004 eura?
  3. Koliko će, realno rast plata u Srbiji?
  4. Kolika će biti prosečna neto plata u Sloveniji, kad Srbija dostigne prosečnu neto platu od 1.004 eura?

Da bi dali odgovor na postavljena pitanja, moramo krenuti od određenih pretpostavki!

Pretpostavljamo da u će Srbiji neto plata realno rasti 1.2% godišnje !! ( Zašto 1,2% ? Zato što je u Francuskoj, u 2015 godini, neto plata realno porasla za 1.5%. Ne verujem da ova ekonomska politika i ova vlast može biti bolji od Francuza, i da možemo imati veći realni rast plata! )

Pretpostavljamo da će svake godine plata realno rasti, da neće padati.

Računica pokazuje sledeće:

Srbija će dostići, sadašnju prosečnu neto platu u Sloveniji od 1.004 eura, za 86 godina, odnosno 2101 godine.

Ova analiza i dokazi pokazuju, da su SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA, odnosno pokazuje, da su Slovenački politički lideri mnogo pametniji od Srpskih političkih lidera.

Ova analiza pokazuje, da se u Srbiji već 30 godina vodi pogrešna ekonomska politika, i da zbog ovakvog ekonomskog stanja u Srbiji, iz Srbije beži mladost u beli svet.

Predsednik UGIS i Predsednik udruženja Privrednici Srbije, Inž. Vujanović Živojin

Ostale vesti

back-to-top