Cooper Tire & Rubber Company Serbia planira izgradnju skladišta metalne galanterije

Postavljeno: 06.12.2022

Cooper Tire & Rubber Company Serbia iz Kruševca planira izgradnju skladišta metalne galanterije, spratnosti P u okviru postojećeg industrijskog kompleksa u Kruševcu prenosi eKapija

Prostor koji je predmet urbanističkog projekta obuhvaćen je Planom generalne regulacije „Istok 2“ u Kruševcu nalazi se u zoni privrednih delatnosti. Predmetna lokacija nalazi se na teritoriji katastarske opštine Dedina u ulici Savska 33. Ukupna površina obuhvata urbanističkog projekta iznosi 224.354 m2.

Predmetni objekat je slobodnostojeći i pozicioniran je u okviru postojećeg industrijskog kompleksa Cooper Tire & Rubber Company. Pristup predmetnoj lokaciji je preko postojećeg pristupnog puta sa istočne strane lokacije, pri čemu je pristup predmetnom objektu preko postojeće interne saobraćajnice, kao i preko planirane interne saobraćajnice. Objekat je projektovan, u skladu sa zahtevom investitora, pravougaonog oblika sa jednovodnom krovnom konstrukcijom.

Kako piše eKapija objekat je planiran kao skeletni sistemi sa metalnom konstrukcijom, krovnim pokirvačem od TR plastificiranog lima. Skladište je planirano sa oblogom fasadnim limom na lakoj podkonstrukciji.

Idejno rešenje izradio je biro Savić N&ND Inženjering iz Aleksandrovca.

Urbanistički projekat, koji se nalazi na javnom uvidu izradio je Urbanpro iz Kruševca.

S.M.

Preuzeto sa sajta eKapija.

Ostale vesti

back-to-top