+381 64 812 51 81
Naslovna » Projekti » Projekti 2019 » Od kartonskog naselja do krova nad glavom – Thate artijači mahala dzi ka ćeramida umpral o šoro

Od kartonskog naselja do krova nad glavom – Thate artijači mahala dzi ka ćeramida umpral o šoro

Blatnjavi život uz prugu, i tugu 

Meštaniromskognaselja „Čitluk 2, uzprugu“, njihpedesetak, kojiživenadvelokacijeuzblatnjaviputparalelansaputemKruševac– Kraljevo, daneprovodeudvorištimaraskvašenimodkišeinepostojećekanalizacijeikućamatekdovoljnimdaihzaštiteodpadavina, alineiodhladnoće. Zastrujususesvinekakosnašli, retkiimajuvodu, alikanalizacijuniko… Nadajusedaćesenekosetitidapomogne….IakojeulokalnojStrategijizapoboljšanjepoložajaRoma, čijaprimenaističenarednegodine, konstatovanoštasvenemajunikakvemerezapoboljašanjeuslovaunjihovomnaseljunisupredviđeneDaleko od očiju javnosti, kao po pravilu uz prugu i blatnjavi put, paralelan sa regionalnim putem koji ide kroz Čitluk, u oronulim kućama, dvorištima vazda raskvašenim od kiše i neregulisane kanalizacije, zatrpane raznim smećem, tri romske porodice žive mučnu svakodnevicu. Bolesni su i stariji i deca. ...

Opširnije...

Život u kontejnerima u delu naselja „Marko Orlović“

„Leti parionica, zimi smrzionica“Najstarije i najveće romsko naselje u Kruševcu, „Marko Orlović“, nalazi se u urbanom delu grada. Uprkos tome u delu tog naselja ljudi žive u barakama, kontejnerima i čatmarama, u nehigijenskim uslovima i ispod granice ljudskog dostajanstva. Iako je to prepoznato i u Strategiji Grada Kruševca za unapređivanje položaja Roma 2015 – 2020. godine konkretnog rešenja za sada ...

Opširnije...

Grad po­ma­že u o­bra­zo­va­nju, za­po­šlja­va­nju i zdrav­stve­noj za­šti­ti Ro­ma

Pro­blem sta­no­va­nja če­ka do­na­to­reI­a­ko je Grad Kru­še­vac sta­no­va­nje Ro­ma pre­po­znao kao je­dan od če­ti­ri ključ­na pro­ble­ma za nje­go­vo re­ša­va­nje če­ka se po­moć do­na­to­ra. Grad i­ma sprem­ne pro­jek­te, a u me­đu­vre­me­nu se iz lo­kal­nog bu­dže­ta iz­dva­ja no­vac za po­bolj­ša­nje po­lo­ža­ja rom­ske po­pu­la­ci­je u o­bla­sti o­bra­zo­va­nja, za­po­šlja­va­nja i zdrav­stve­ne za­šti­teU Kru­šev­cu, pre­ma sta­ti­stič­kim po­da­ci­ma, ži­vi o­ko 2.500 Ro­ma, a­li se pro­ce­nju­je da ...

Opširnije...

U naselju Panjevac u neljudskim uslovima žive ljudi

Skoro dvestotine meštana, od kojih su polovina deca, živi u Panjevcu, nedaleko od naselja Ujedinjene nacije. Većina je bez ozidanih kuća, kanalizacije, asfalta, vode i struje, a mnogima je jedini obrok u toku dana ručak koji dobijaju od Narodne kuhinje. Prema informacijama iz Gradske uprave Kruševac za uređivajne tog naselja čekaju se donatorska sredstva za koja Grad planira da konkurišeNa ...

Opširnije...