Budžet Kruševca za 2018. godinu 3,2 milijarde dinara

Postavljeno: 25.12.2017

Javni prihodi u narednoj godini projektovani su na iznos od 3,2 milijardne dinara, stoji u Odluci o budžetu za 2017. godinu koju su usvojili odbornici gradske Skupštine. Predlog budžeta obrazložila je nova gradonačelnica, Jasmina Palurović. Ona je, između ostalog, rekla da će na investicije i tekuće održavanje biti utrošeno oko 30 odsto budžetskih prihoda

U strukturi sredstava koja bi u narednoj godini trebalo da se sliju u budžetsku kasu najveći deo, oko 1,5 milijardi dinara stiže od ustupljenih prihoda među kojima porezi na zarade čine nejveću stavku. Izvorni prihodi grada projektovani su na oko 793 miliona, očekivana transferna sredstva iz republike iznose 494 miliona, a planiran je i prihod od prodaje zemljišta u visini od 362 miliona dinara. Kada seovim ciframa dodaju i prenesena sredstva iz ove godine u iznosu od oko 37,5miliona, to iznosi 3,2 milijarde, a uz 200 miliona dinara iz sredstava drugih budžetskih korisnika, dobija se konsolidovani budžet od oko 3,39 milijardi.

U odnosu na rebalans ovogodišnjeg budžeta, usvojen na prethodnoj sednici Skupštine, budžet za 2018. manji je za 8 odsto, jer je, kako je objasnila gradonačelnica, zasnovan na konzervativnim procenama. Verovatnije da će ostvarenje budžeta biti oko 3,7 milijardi, što je za 3 odsto više od rebalansa.

Jasmina Palurović je odbornicima detaljno objasnila parametre i zakonske propise na osnovu kojih se budžet kreira, kao i proceduru njegove izrade.

Parametri za izradu budžeta su realni rast BDP od 3,5 odsto, te inflacija od 3 odsto, a rast prihoda ne sme biti veći od nominalniog rasta od 6,4 odsto.

I budžetski rashodi planirani su u istom iznosu, a gradonačelnica je izdvojila neke od rashodnih stavki.

Masa plata za 1056 radnika koje se plaćaju iz budžeta biće uvećana za 5 odsto na osnovu republičke odluke. Stalni troškovi su realno planirani, a programi od javnog interesa  biće finansirani samo na osnovu javnog konkursa. Za investicione aktivnosti planirano je 645,7 miliona dinara ili 20 odsto budžeta, a za tekuće održavanje 282 miliona, što je 8,83 odsto budžeta – naglasila je Palurovićka i dodala da, kada se ovim sredstvima doda oko 24 miliona predviđenih za Lokalni akcioni plan zapošljavanja, ukupna investiciona sredstva dostižu 952 miliona ili 30 odsto budžeta.

Gradonačelnica je istakla i da su u rashodnu stranu ugrađena i sredstva koja su se do sada trošila preko budžetskih fondova. Fondovi za populacionu politiku, podsticaj mladih talenata, podsticaj poljoprivredne proizvodnje i podsticanje aktivne politike zapošljavanja se ukidaju na osnovu preporuke Državne revizorske institucije, ali će se sve mere koje su se do sada iz njih finansirale nastaviti da žive i finansiraće se direktno iz budžeta kroz programske aktivnosti.  

Primedbe na predloženi budžet izneo je odbornik Demokratske stranke Milomir Marinković koji je ocenio da su očekivanja prihoda od prodaje zemljišta neizvesna na osnovu iskustava iz ove godine. On se bavio i najavljenim kapitalnim investicijama za koje je rekao da se iz godine u godinu ponavljaju a da se ne realizuju.

Nakon njega je desetak odbornika vladajuće koalicije obrazlagalo različite delove novog budžeta  i uspehe koji su ostvareni u ovoj godini, na šta je potrošeno oko sat i po skupštinskog vremena. Oni su izneli i cifre koje je, mimo budžeta, Kruševac dobio od ministarstava i drugih donatora kroz projekte u različitim oblastima.  Jedini koji se nisu oglašavali, bili su članovi odborničke grupe Socijalističke partije Srbije.

Odbornici su na današnjoj Skupštini usvojili i Program razvoja za 2018. godinu koji se zasniva na budžetskom planu, sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu, izmenu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, odluku o lokalnim komunalnim taksama, te desetak planova generalne i detaljne regulacije.  

Usvojena je i nova organizacija rada Gradske uprave, a na primedbu Marinkovića da to otvara put za nova zapošljavanja i nove načelnike za nova odeljenja, šef odborničke grupe SNS-a, Predrag Vukićević je rekao da neće biti novih zapošljavanja. On je za izlaganja Marinkovića rekao da pokazuju „neznanje i nameru da se opstruiše rad Skupštine“ i najavio da će ubuduće tražiti repliku uvek kada se, kako je rekao, budu iznosili netačni podaci i neistinite tvrdnje.   

Bez rasprave usvojeni su programi poslovanja javnih preduzeća i ustanova, sa dnevnog reda su skinute tačke o razrešenju Dragana Janjića sa funkcije direktora Veterinarske ustanove i postavljanju Dragana Džugurdića za vršioca dužnosti direktora, a predlog  rešenja o pribavljanju u javnu svojinu  grada Kruševca dela upravne zgrade HI „Župa“ bez naknade vraćen je predlagaču na ponovno sagledavanje.

Važniji i manje važni fakulteti

Odbornik DS-a, Milomir Marinković je, u okviru tačaka o ukidanju budžetskih fondova vladajućoj skupštinskoj većini uputio, kako je rekao, „sugestije“ da ubuduće, u okviru nagrada i stipendija za studente ne vrednuje jednako sve fakultete jer „nije isto studirati elektrotehniku i, na primer, muziku ili neki drugi fakultet“. Na ovu njegovu izjavu reagovao je Aleksandar Ranković, šef odborničke grupe „Kruševac pobeđuje“, koji je upozorio na njen diskriminatorski karakter i uvredljivu konotaciju za sve ostale fakultetski obrazovane osobe. On je upitao Marinkovića ko to može da proceni koji je fakultet važniji i teži, te da li je siguran da student muzike ne može da položi ispit na elektrotehničkom fakultetu, a da student elektrotehnike može da položi ispit na Muzičkog akademiji.

Ostale vesti

back-to-top