Besplatan gradski prevoz za oko 8.000 penzionera

Postavljeno: 09.02.2020

Pravo na besplatan gradski prevoz od ove godine imaju svi penzioneri  stariji od 68 godina  sa primanjima nižim od 20 hiljada dinara. Sa novim uslovima za ostvarivanje ove usluge koja se finansira iz budžeta Grada,  povećan je i broj korisnika , ali uz limitiran broj  vožnji. “Jugoprevoz” razmatra  mogućnost da “dotira razliku” i nastavi sa dosadašnjom praksom – neograničen broj vožnji za sve penzionere koji ispunjavaju uslove za besplatan javni  prevoz

Odluka da se starosna granica za ostvarivanje prava na besplatan javni prevoz  sa dosadašnjih 70  spusti na 68 godina i to  za  penzionere  sa mesečnim primanjima do 20.000 dinara  ( umesto dosadašnjih 14. 200 ),  doneta je na poslednjoj   gradskoj Skupštini održanoj u decembru prošle godine i  važi od 1. januara ove godine. Penzioneri koji ispunjavaju  uslove, od sada će imati pravo na deset povratih karata, od mesta prebivališta do centra Grada,  umesto  neograničenog broja  vožnji, kako je to do sada bilo .

Kako se navodi u  obrazloženju odluke,  pravo na besplatan gradski prevoz  do sada je u proseku koristilo oko 2.500 penzionera, a inicijativa da se ono proširi na veći broj korisnika  pokrenuta od strane Udruženja penzionera Kruševac.

Besplatan gradski prevoz  od ove godine  može da koristi više od  8.000 penzionera,  znatno  više nego do sada. Nismo uticali na to da li će to biti neograničen ili limitiran broj vožnji, ali smo zadovoljni jer naš cilj i jeste bio da što više penzionera dobije mogućnost da koristi  ovu povlasticu . Limit od deset povratnih karata mesečno, uglavnom se uklapa u  realne potrebe većine penzionera – kaže Miloje Bogićević, predsednik udruženja penzionera grada Kruševca.

Sa gradskom Odlukom o besplatnom prevozu za penzionere, ne slažu se u Udruženju penzionera “Car Lazar. Kažu da bi Grad trebalo svim penzionerima da omogući besplatan prevoz.

– Dve godine unazad naše udruženje se intenzivno bori da se svim penzionerima obezbedi solidarna pomoć u javnom prevozu, kako su to već učinili neki  gradovi u Srbiji. Istovremeno, zalaženo se i za to da penzioneri koji sada nemaju pravo na besplatan prevoz , u kupovini mesečne karte  učestvuju sa 50 odsto, a sa 50 odsto da učestvuje grad Kruševac. Ovako, imate situaciju da penzioner čija je, na primer, penzija zanemarljivo  veća od  20.000 dinara, nema pravo na besplatna prevoz a plaća mesečnu kartu 1.000 dinara, što je na tu  visinu penzije veliki izdatak- kaže LJubiša Krstić, član predsedništava UP “Car Lazar”.

U AD “Jugoprevoz Kruševac” navode da se u tom preduzeću razmatra mogućnost da se nastavi sa starom praksom, odnosno, da penzioneri koji imaju pravo na besplatan prevoz i dalje to pravo mogu da koriste neograničeno.

Tehnički nam je prezahtevno da ograničimo prevoz na deset povratnih karata- od štampanja  preko poništavanja tih karata, pa do dodatnog angažovanja posade koja treba sve to da  isprati. Sačekaćemo da nam bude dostavljena kompletna dokumentacija kada su u pitanju potencijalni korisnici ove usluge, nakon čega ćemo doneti odluku da li će broj vožnji biti ograničen  na deset povratnih karata, što se finansira iz budžeta Grada, ili ćemo mi kao preduzeće sve preko toga dotirati – kaže Zoran Misić, direktor “Jugoprevoza”, dodajući da će , imajući  u vidu da će ih sada biti znatno više nego prošle godine, na konačnu odluku svakako uticati i to koliko će se tačno korisnika prijaviti.

Misić podseća i na to da  je “Jugoprevoz”,  kao društveno socijalno odgovorno preduzeće,  omogućio licima starijim od 65 godina da po povlašćenoj ceni od 1.000 dinara mogu da kupe mesečne karte, za sve putne pravce na teritoriji grada Kruševca. Prema njegovim rečima, redovne cene mesečnih karata  se inače kreću od 1.800 do 6.000 dinara, u zavisnosti od putnog pravca.

Da li će “Jugoprevoz” pored povlastica koje već daje starijim licima, doneti odluku da finansijski učestvuje i u ovoj koja se odnosi na penzionere koji imaju pravo na besplatan prevoz, ostaje da se vidi. Odluku će, kako kažu,  doneti do kraja ovog meseca, kada očekuju da im iz Službe mesnih zajednica bude dostavljena  kompletna dokumentacija, sa tačnim brojem  potencijalnih korisnika usluge. Do tada, penzioneri će gradski prevoz koristiti  “po starom”. Manjina  besplatno i kad god imaju potrebe, većina po ceni od 1.000 dinara mesečno.

D.P.

Kako do vozne legitimacije

Kako bi ostvarili pravo na besplatna gradski prevoz, penzioneri podnose zahtev Službi mesnih zajednica, preko pisarnice Gradske uprave. Dokumentacija  koja je potrebna za ostvarivanje ovog prava je popunjen zahtev na propisanom obrascu, očitana lična karta, poslednji ček od penzije bez obzira na osnov penzijskog osiguranja i jedna fotografija. U  Službi se obraa|uje zahtev penzionera i izdaje odgovarajuće uverenje o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija, u roku od 30 dana od dana podnosenja zahteva. Služba sačinjava spisak penzionera kojima  je izdato uverenje i dostavlja prevozniku radi izdavanja propisne vozne legitimacije.

Media Lab je pilot projekat raz-vijen u saradwi i podr`an od strane „Medijskog inkubatora za zapadni Balkan” programa Fres Press Unlimited, koji finansira holandsko Ministarstvo spoqnih poslova

Ostale vesti

back-to-top