AŽC-a povodom Dana borbe protiv siromaštva: U riziku od siromaštva trećina stanovništva

Postavljeno: 17.10.2021

– U svetlu obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva , u Srbiji ga dočekujemo sa poraznim podacima koji pokazuju da oko pola miliona ljudi nije u stanju da zadovolji osnovne životne potrebe, a da je udeo lica u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti među najvišim u evropskim zemljama i iznosi 34,3 odsto – navodi se u otvorenom pismu Autonomnog ženskog centra. Iz ove organizacije upozoravaju i da su žene više pogođene siromaštvom, a da je to naročito izraženo kod onih koje su preživele nasilje

Problem siromaštva nesrazmerno pogađa žene zbog čega se često govori o feminizaciji siromaštva. Žene koje su preživele nasilje su unutar ove grupe u još težoj poziciji budući da najčešće samostalno brinu o deci, da su izložene neizvesnosti i strahu od nasilja, finansijski i stambeno nestabilne, teže dolaze do posla i neretko su na njemu izložene mobingu i seksualnom uznemiravanju. Osim toga, žene nose teret neplaćenih kućnih poslova – navodi se u pismu koje je Autonomni ženski centar uputio na adrese svih relevantnih državnih institucija.

Imajući sve ovo u vidu, AŽC poziva državne organe da učine sve što je u njihovoj moći kako bi ustanovili mere i mehanizme koji će sprečiti da se slučajevi nasilja u budućnosti ponavljaju, i omogućiti ženama koje preživljavaju nasilje i njihovoj deci priliku za oporavak i dostojanstven život.

Podsećamo da se ove godine obeležava desetogodišnjica od donošenja Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, čija je i Srbija potpisnica – podseća se u pismu. Napominje se i da je Srbija dužna da preduzme zakonodavne odnosno druge mere kako bi obezbedila da žrtve imaju pristup uslugama koje omogućavaju njihov oporavak od nasilja, uključujući kada je to neophodno, i usluge kao što su pravno i psihološko savetovalište, finansijska pomoć, stanovanje, obrazovanje, obuka i pomoć prilikom zapošljavanja.

Autonomni ženski centar, u tom smislu, zahteva od države I njenih institucija da:

– Obezbedi dovoljna finansijska sredstva za povećanje dostupnosti i pružanje opštih i specijalizovanih usluga podrške za žene koje su preživele nasilje i njihovu decu.

– Opredeli dovoljna finansijska sredstva za različite i fleksibilne vidove brige o predškolskoj i ranoškolskoj deci (pomoć oko boravka u ustanovi, brige i nege dece, nabavku školskog pribora i slično) koje uzimaju u obzir situacije samohranih majki i žena sa isksutvom nasilja u porodici.

– Razvija i daje podršku kreiranju politika bezbednog i dugoročnijeg rešavanja stambenog pitanja za žene koje preživljavaju nasilje i njihovu decu kroz mere i programe politike socijalnog stanovanja.

– Obezbedi sveobuhvatni i specifični odgovor u pogledu politike zapošljavanja koja bi omogućila fleksibilno radno vreme, afirmativno zapošljavanje, podršku u prekvalifikaciji i dokvalifikaciji, savetovanje i karijerno vođenje za žene koje preživljavaju nasilje.

N.B.

Ostale vesti

back-to-top