AKC “Gnezdo” vas poziva na besplatni kurs filma

Postavljeno: 08.06.2021

Kratki kurs subverzivnog i društveno angažovanog filma održaće se u Alternativnom Kulturnom Centru “Gnezdo” u Kruševcu od 1-4. jula. Kurs organizuju Samoobrazovni univerzitet “Svetozar Marković” i Alternativni kulturni centar “Gnezdo”. Ljubitelji sedme umetnosti moći će da uče od Saše Perića, filmskog i pozorišnog režisera, aktiviste, obrazovnog radnika i studenta doktorskih studija kulture i medija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu

Cilj kursa subverzivnog i društveno angažovanog filma jeste da polaznicima pruži osnovna praktična i teorijska znanja vezana za film kao umetnost i sredstvo društvene promene. Aktivnosti kursa uključivaće projekcije i analize kratkih filmova i isečaka, zajedničke diskusije, kao i praktične vežbe snimanja. U sklopu kursa će se istraživati na koji način su tokom istorije film i video korišćeni kao sredstvo za društvenu mobilizaciju, subverziju, političko organizovanje i obrađivanje socijalno relevantnih tema.

Analiziraće se u kojoj meri filmska umetnost i različiti mediji koji se zasnivaju na tehnologiji pokretnih slika utiču na formiranje društvene realnosti, na koji način se gerilsko snimanje može koristiti da bi se izbegla kontrola od strane centara moći, koliko nam primeri iz istorije filma mogu pomoći da kritički tumačimo određena istorijska dešavanja i kako je moguće koristiti film i video za aktivno preoblikovanje sveta u kome živimo.

Biće reči i o avangardnom filmu, francuskom novom talasu, filmu kao oružju dekolonizacije, aktivističkim filmskim i medijskim kolektivima, anagažovanim dokumantarcima, kao i o tome na koji način se mogu iskoristiti jeftine i lako dostupne digitalne tehnologije za kreiranje video sadržaja koji će se direktno baviti problemima našeg društva i naših zajednica.

Kurs će trajati od prvog do četvrtog jula. Prvog i drugog jula, satnica je od 16 do 18 časova, a trećeg (subota) i četvrtog (nedelja) od 16 do 19 časova. Sadržaj i satnica kursa se mogu dodatno oblikovati prema interesovanjima polaznika.

Prijavljivanje na kurs je obavezno, minimalan broj prijava je 10. Zainteresovani mogu da se prijave preko facebook stranice AKC “Gnezdo”, e-maila na [email protected], ili na telefon 063/8779673.

M.S.

Ostale vesti

back-to-top